kl-series-hop-so-stober-vietnam-hop-so-stoeber-viet-nam.png

KL series Stober Vietnam, Stoeber Vietnam, Stober PTC Vietnam, Stoeber Pitesco Vietnam, đại lý Stober Vietnam, dai ly Stoeber Vietnam, phân phối Stoeber Vietnam, phan phoi Stober Vietnam, Motor Stoeber Vietnam, Geared Stoeber Vietnam

Bánh răng góc nhỏ. Không có trục bù. Gọn nhẹ. Hai giai đoạn. Tỷ lệ bánh răng 4 - 32. Bộ chuyển đổi động cơ ngắn. Lắp động cơ đơn giản và nhanh chóng. Có thể được gắn vào tất cả các động cơ đồng bộ thông thường.

Type

translation

Max. Permissible acceleration torque [Nm]

Max. Permissible input speed in cycle mode [min -1 ]

Shooting game [arcmin]

Torsional stiffness [Nm / arcmin]

KL102 4 - 32 22-32 5000 - 6000 20-25 0.99 - 1.8
KL202 4 - 32 50-65 5000 - 6000 16-20 1.8 - 3.9

https://www.stoeber.de/de/produkte/getriebe/servogetriebe/winkelgetriebe-kegelradgetriebe-kl.html