gm2e-280-s-2a-dong-co-75kw-gamak-vietnam.png

YE2-160L-6, QIANCHUAN Vietnam, 2BY1-45-19/4B, ERG Vietnam, GM2E 280 S 2a, Gamak Vietnam, ISWH200-400IC, JULIANG Vietnam

YE2-160L-6, QIANCHUAN Vietnam, 2BY1-45-19/4B, ERG Vietnam, GM2E 280 S 2a, Gamak Vietnam, ISWH200-400IC, JULIANG Vietnam

PTC Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:

·         Factory Automation: cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...

·         Motion Control: motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing...

·         Process Instrument: các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge...

·         Electric Part: power cable, control cable, anti-fire cable...

·         Safety: relays, switches, fuse...

 

100% China
Origin

QIANCHUAN
Vietnam

Model : YE2-160L-6
Motor 380V-11 KW ;

100% China
Origin

ERG
Vietnam

Model : 2BY1-45-19/4B
3P/380V/50Hz; 8.2A; 2990 rpm; 45m³/h Motor
Note : conf bản vẽ khi order

100% Turkey  Origin

Gamak Vietnam

Model: GM2E 280 S 2a
Motor ; Rated output (kW): 75
IE2 ; 3 ~ 400 V (∆) 50 Hz
Duty Type: S1
Degree of protection: IP 55 ( TEFC )
Insulation class: F ( 155 °C )
Temp rise : Class B ( 80K )
Mounting Design: B3

100% China
Origin

JULIANG
Vietnam

Model : ISWH200-400IC
DN: 200mm; 320m3/h; 32m; 45kw; 1450r/m; 380V ; Pump
Note : bao gồm Motor YE2-225M-4