dai-ly-mencke-tegtmeyer-gmbh-vietnam-mencke-tegtmeyer-gmbh-viet-nam-umgebungstemperatur-sensoren-mencke-tegtmeyer-gmbh-viet-nam.png

Đại lý Mencke & Tegtmeyer Gmbh Vietnam, Mencke & Tegtmeyer Gmbh Việt Nam, Umgebungstemperatur-Sensoren Mencke & Tegtmeyer Gmbh Việt Nam, Cảm biến nhiệt độ môi trường xung quanh Mencke & Tegtmeyer Gmbh Việt Nam

Chúng tôi cung cấp cho bạn cảm biến nhiệt độ môi trường chất lượng cao để sử dụng phổ biến cũng như trong quang điện. Cảm biến nhiệt độ môi trường xung quanh của chúng tôi có sẵn với các tín hiệu đầu ra khác nhau.

Kiểu Cung cấp hiệu điện thế Tín hiệu đầu ra Dải đo
Ta-Pt100 --- Pt100 -40 ... + 80 ° C
Ta-Pt1000 --- Pt1000 -40 ... + 80 ° C
Ta-ext-Pt1000 1 --- Pt1000 -40 ... + 80 ° C
Ta-V-4090 12 ... 28 Vdc 0 ... 10 V -40 ... + 90 ° C
Ta-I-4090 12 ... 28 Vdc 4 ... 20 mA -40 ... + 90 ° C
Ta-ext-V-4090 1 12 ... 28 Vdc 0 ... 10 V -40 ... + 90 ° C
Ta-ext-I-4090 1 12 ... 28 Vdc 4 ... 20 mA -40 ... + 90 ° C
Ta-ext-RS485 1 10 ... 28 Vdc RS485 -40 ... + 90 ° C

1 Ta-ext-XXX: Cảm biến Pt1000 bên ngoài với cáp 3 m 

Lưu ý đối với cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số
bổ sung  -MB trong chỉ định loại: Giao thức MODBUS
Bổ sung  -MT  trong chỉ định loại: Giao thức M&T

Bảo vệ bức xạ tùy chọn cho cảm biến nhiệt độ môi trường xung quanh Ta-ext-XXX: Shield Tamb-Si

Xem thêm thiết bị Tại Đây