cam-bien-diem-suong-amt-ex-dai-alphamoisture-viet-nam.png

Cảm biến điểm sương AMT-Ex

PITESCO chuyên cung cấp cảm biến điểm sương AMT-Ex chính hãng, giá tốt

Cảm biến điểm sương AMT-Ex là cảm biến 4-20mA 3 dây, được sử dụng để đo liên tục độ ẩm trong khí quy trình khô hoặc khí nén khô. Cảm biến điểm sương AMT-Ex cũng có thể được cấu hình tại nhà máy để xuất ra tín hiệu 4-20mA tuyến tính cho bất kỳ thiết bị độ ẩm nào khác, ví dụ: ppm (v), ppm (w), g / m3 và lb / MMSCF, v.v.

Danh mục sản phẩm cảm biến điểm sương AMT-Ex

Dải đo Mã đặt hàng Thương hiệu
SR: -110°C to -20°C (-166°F to -4°F) dewpoint AMT-Ex-SR

Alphamoisture Việt Nam

Alphamoisture Vietnam

PL: -100°C to 0°C (-148°F to +32°F) dewpoint AMT-Ex-PL

Alphamoisture Việt Nam

Alphamoisture Vietnam

RD: -80°C to -20°C (-112°F to -4°F) dewpoint AMT-Ex-RD

Alphamoisture Việt Nam

Alphamoisture Vietnam

SD: -100°C to +20°C (-148°F to +68°F) dewpoint AMT-Ex-SD

Alphamoisture Việt Nam

Alphamoisture Vietnam

LD: -120°C to +20°C (-184°F to +68°F) dewpoint AMT-Ex-LD

Alphamoisture Việt Nam

Alphamoisture Vietnam

HD: -65°C to +20°C (-85°F to +68°F) dewpoint AMT-Ex-HD

Alphamoisture Việt Nam

Alphamoisture Vietnam

SP: 1 to 1000 ppm(v) - - - - resolution = 1ppm AMT-Ex-SP

Alphamoisture Việt Nam

Alphamoisture Vietnam

MP: 0.1 to 100.0 ppm(v) - - - - resolution = 0.1ppm AMT-Ex-MP

Alphamoisture Việt Nam

Alphamoisture Vietnam

LP: 0.01 to 10.00 ppm(v) - - - - resolution = 0.01ppm AMT-Ex-LP

Alphamoisture Việt Nam

Alphamoisture Vietnam

PB: 1 to 1000 ppb(v) - - - - resolution = 1ppb AMT-Ex-PB

Alphamoisture Việt Nam

Alphamoisture Vietnam

HG: 0.01 to 10.00 g/m3 - - - - - resolution = 0.01g/m3 AMT-Ex-HG

Alphamoisture Việt Nam

Alphamoisture Vietnam

LG: 0.001 to 1.000 g/m3 - - - - - resolution = 0.001g/m3 AMT-Ex-LG

Alphamoisture Việt Nam

Alphamoisture Vietnam

LB: 0.1 to 100.0 lbs/MMSCF -resolution = 0.1 lbs/MMSCF AMT-Ex-LB

Alphamoisture Việt Nam

Alphamoisture Vietnam

Phụ kiện: cáp kết nối, bộ hiển thị, đế, bộ bảo vệ.

Thông số của Cảm biến điểm sương AMT-Ex

• 3 Wire Intrinsically Safe Dewpoint Transmitter 

• II 1GD Ex ia IIC T4 Ex iaD 20 T1350 C (-20°C ≤ Ta ≤ +60°C)

• Overall Range: -120°C to +20°C Dewpoint

• Accuracy ± 2°C Dewpoint

• INTEGRATED AUTOMATIC CALIBRATION

• Can be configured for Linear 4-20mA signal in:°C & °F Dewpoint, ppm(v), g/m3 , lb/MMSCF

• Fault Diagnostics

• Long Term Stability

• Fast Response time

• IP66 / NEMA4X Protection

 

Tải tài liệu kĩ thuật tại đây: Cảm biến điểm sương AMT-EX 

 

AMT-Ex-SR, AMT-Ex-PL, AMT-Ex-RD, AMT-Ex-GY, AMT-Ex-SD, AMT-Ex-LD, AMT-Ex-HD, AMT-Ex-SP, AMT-Ex-MP, AMT-Ex-LP, AMT-Ex-PB, AMT-Ex-HG, AMT-Ex-LG, AMT-Ex-LB, CAB110-AMT-Ex, DS1200, PR5104BB2A, PR5104BB2B, ADSH-AMT 303, ADSH-AMT 316, Dewpoint Transmitter AMT-Ex, Cảm biến điểm sương AMT-Ex, Alphamoisture Việt Nam, Đại Alphamoisture Việt Nam