Thiết bị truyền động van GINICE - Valve Actuator GINICE

Thiết bị truyền động van GINICE - Valve Actuator GINICE là loại van điều khiển tự động, đây là dòng van dùng điện hay dùng khí nén để điều khiển van đóng mở bằng tín hiệu thay cho cách vận hành bằng tay.

List hàng Ginice giá sẵn

100% Korea Origin Ginice Vietnam Flange GVF21, GEA-250P, 300A
Control Valve/Actuator (220VAC/1Ph/50Hz, In/Output signal 4~20mA)
100% Korea Origin Ginice Vietnam Flange GVF21, GEA-250P, 250A
Control Valve/Actuator (220VAC/1Ph/50Hz, In/Output signal 4~20mA)
100% Korea Origin Ginice Vietnam Flange GVF21, GEA-100P, 200A
Control Valve/Actuator (220VAC/1Ph/50Hz, In/Output signal 4~20mA)
100% Korea Origin Ginice Vietnam Flange GVF21, GEA-35P,  125A
Control Valve/Actuator (220VAC/1Ph/50Hz, In/Output signal 4~20mA)
100% Korea Origin Ginice Vietnam GVF21, GEA-35P,  100A
Control Valve/Actuator (220VAC/1Ph/50Hz, In/Output signal 4~20mA)
100% Korea Origin Ginice Vietnam Flange GVF21, GEA-20P, 80A
Control Valve/Actuator (220VAC/1Ph/50Hz, In/Output signal 4~20mA)
100% Korea Origin Ginice Vietnam Flange GVF21, GEA-20P, 65A
Control Valve/Actuator (220VAC/1Ph/50Hz, In/Output signal 4~20mA)
100% Korea Origin Ginice Vietnam Flange GVF21, GEA-20P, 50A
Control Valve/Actuator (220VAC/1Ph/50Hz, In/Output signal 4~20mA)
100% Korea Origin Ginice Vietnam Flange GVF21, GEA-20P, 40A
Control Valve/Actuator (220VAC/1Ph/50Hz, In/Output signal 4~20mA)
100% Korea Origin Ginice Vietnam Flange GVF21, GEA-20P, 25A
Control Valve/Actuator (220VAC/1Ph/50Hz, In/Output signal 4~20mA)
100% Korea Origin Ginice Vietnam Flange GVF22, GEA-20P, 50A
Control Valve/Actuator (220VAC/1Ph/50Hz, In/Output signal 4~20mA)
100% Korea Origin Ginice Vietnam GEA-20P 
Actuator (220VAC/1Ph/50Hz, In/Output signal 4~20mA)
100% Korea Origin Ginice Vietnam GEA-35P 
Actuator (220VAC/1Ph/50Hz, In/Output signal 4~20mA)

*Liên hệ để nhận báo giá

Thiết bị truyền động van Ginice, Valve Actuator Ginice, Ginice Vietnam, Ginice Việt Nam, Đại lý Ginice, Flange GVF21, GEA-250P, GEA-100P, GEA-35P, GEA-20P