T030003231 000, FR MINI 1/4 20 MICRON 0-8BAR S
MF0250025
5811100007
5504000005-00010
5504000004-00010
5511600011-00010
5504000011-00010
5504000006-00010
5504000012-00010
5003000004-00010
0111500002
5504000007-00010
5504000008-00006
5504000009-00010
5504000010-00010
5504000002-00010
6000000006-10
1046500002
42500001
0052100002-00010
5531000005-00010
5504000004-00010
631000003
FIL04301050SC
FIL04201050SC
FIL04103820SC
FIL04003850SC
PR-301α (BRI X 45-90%)
PR-101α (BRI X 0-45%)
LE7M-2, 100-240VAC 50/60HZ
MAM-1813-L-1 , ART:63163L8002 0004652 4 HF
1504 1506, P/N:2 607 010 025
BS88:4
170M3816D, 690~ 250A
170M2665, 690~ 250A
NTC015WP00
100VA TRANSFORMER, 440V TO 220V-0.26A
60PSI , 0-4BAR
PSR-9410, 220VAC 10A
FX3S-00, 100-240VAC 50/60HZ 4VA
HTX82D-FPC-502 , 0-100%,4-20mA
ĐIỆN TRỞ NHIỆT 6000W, 200V-380V
LÒ XO PHỤ KiỆN
EM45-2
VMR4-5 RP1 1/2, 230VAC 45W 500mBAR -15-60oC
VMR7-3 DN65
VML 35/4/6/35-3/4-3/6-3-, 1"1/4-2" 230V L360-RL 500mBAR
VMRO-5 RP3/8
1 x PT100 IEC 751 Q1.S45-P20-B0300-S00 LOTTO 13.02037/1
63S-WP-S64-DB, 63mm 0-60 PSI 0-42 kg/cm2 1/8" BSPT
RF41, S/N: 93950 22341
JZC-23F
PS273, 24 VAC/DC, IP: 0-625 Pa OP: 4-20mA
7072184
DX 08x08 D18 L25
E-023 (3MET) + E021 (ACT010-L-SNA) 2PCS
26-132X-1024 TJ02, N: 443628
26-132X-1024 TJ02,  N: 443632
26-132X-1024 TJ02,  N: 443633
26-132X-1024 TJ02,  N: 443635
26-132X-1024 TJ02,  N: 443636
26-132X-1024 TJ02,  N: 443637
26-132X-1024 TJ02,  N: 443638
26-132X-1024 TJ02,  N: 443644
26-132X-1024 TJ02,  N: 443645
26-132X-1024 TJ02,  N: 443646
HOHNER DEMO
66-13121-1024.UC00
80-230111-1024
80-230121-512.MN25, N: 424024
ENCORDER(DEMO)
66-XX121-1024.UN00, N: 402131
66-XX121-1024.UNOO, N: 402134
66-XX121-1024.UNOO, N: 402130
66-XX121-1024.UNOO, N: 402132
0574-86580063(AC 220V)
HFS-25
13JA05 0364 LNE-13636 Q3=2,5m3/h R160 16BAR T50
13JA05 0368
13JA05 0370
VARTN:90/00552612 TYPE: 902020/10-402-1003 1xPt100 zl KL.B
SCI-3-B ,  S/N:1407009H RANGE: 100-1000 l/h
SS-3051 ø75 x  5kPa x PT3/8
SS-3053S , 100PI 0-50KPA 1/2NPT
SS-3023, 100MM 0-100KPA 1/2 NPT
8.0010.40H0.0000
8.3700.1332.1024
AJT17-1/2 A218845
1/4'' TO 3/8''
100MM ,0-25kg/cm2 , chân sau
100S-CC-S66-BCDM  -10 To 0 KPA 1/4'' NPT (M)
100S-CC-S66-BCDM  -30 To 0 KPA 1/4'' NPT (M)
100S-CC-S66-BCDM  -60 To 0 KPA 1/4'' NPT (M)
100S-DS-EC-S66-DB,0-3kg/cm2
100S-DS-S66-BCDM-TC 0-10 BAR 40 NB TC END
100S-DS-S66-DB , 0-16kg/cm2 1/2 NPT
100S-DS-S66-DB, 0-25kg/cm2 1/2 NPT
100S-DS-S66-TC SIZE:4'' 0-10BAR 30 NBTC END
100S-DS-S66-TC SIZE:4'' 0-10BAR 30 NBTC END
100S-EC-S66-DB SIZE:4'' 0-16BAR M25X1,5mm
100S-EC-S66-DB,4" 0-10kg/cm2 1/2 NPT
100S-EC-S66-DB,0-100kg/cm2
100S-GF-S66-DB 0-10BAR 1/2'' NPT(M)
100S-GF-S66-DB 0-10Kg/Cm₂ 1/2'' NPT(M)
100S-GF-S66-DB 0-10Kg/Cm₂ 3/8 NPT
100S-GF-S66-DB 0-12BAR 1/2'' NPT CM
100S-GF-S66-DB 0-16BAR 1/2''NPT(M)
100S-GF-S66-DB 0-6BAR 1/2'' NPT(M)
100S-GF-S66-SM 0-16BAR 1/2'' NPT (M)
100S-WP-S66-BCDM SIZE:4'' 0-25KG/cm2 3/8''NPT(M)
100S-WP-S66-DB 0-10BAR 1/2'' NPT(M)
100S-WP-S66-DB 0-10Kg/Cm2 3/8''NPT(M)
100S-WP-S66-DB 0-16Kg/Cm2 1/2''NPT(M)
100S-WP-S66-DB,0-5KG/cm2,M20x1.5mm(M)
150S-GF-S66-DB 0-3000PSI
150S-WP-S66-BCPM 0-600 KPA 3/8'' BSP (M)
150S-WP-S66-DB 0-60Kg/cm2
150S-WP-S66-DB 6"_1/2" NPT
63S-BT-S66-BCDM SIZE:2,5'' 0-120 DEG C 1/8'' NPT(M)
63S-DS-S66-TC SIZE:2-1/2'' 0-6BAR 30NB TC END
63S-DS-S66-TC SIZE:63mm 0-6BAR 40NB TC END
63S-GF-B64-BCPM SIZE:63mm 0-250KG/cm2 1/4'' NPT(M)
63S-GF-S66-BCDM SIZE:2,5'' 0-10BAR 1/4'' NPT(M)
63S-GF-S66-BCDM SIZE:2-1/2'' 0-10BAR 1/4'' NPT(M) 
63S-GF-S66-DB SIZE:2,5/63mm 0-0,6Mpa 1/4''NPT(M)
63S-GF-S66-DB SIZE:2,5/63mm 0-10BAR 1/4''NPT(M)
63S-GF-S66-DB SIZE.2-1-2. 0-0.6BAR 1/4''NPT(M)
63S-GF-S66-DB SIZE:2-1/2'' 0-10BAR 1/4''NPT(M)
63S-WP-S66-BCDM 0-100BAR 1/4''NPT(M)
63S-WP-S66-DB SIZE:2,5''/63mm 0-1Mpa 1/4''NPT(M)
63S-WP-S66-DB SIZE:2,5''/63mm 0-6Mpa 1/4''NPT(M)
63S-WP-S66-DB SIZE:2-1/2'' 0-6Mpa 1/4''NPT(M)
GLASS TUBE 0-160 LPH
133006 (L-050)
MR-J2S-40A
NT-5234M No:P.1208.016, 0~100oC  4~20mA
NT-5134M No:P-1410-109
NT-5134M No:P-1406-045, 0~100oC  4~20mA
PF083A-E
PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o 774306
PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/o 2so 774606
PZA 600/24VDC 1n/0 2n/c I/N: 774028
535120
774585 , PZE X4 24VDC 4n/o
774581 , PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
774139 , PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774318 , PNOZ X3 230VAC 3n/o 1n/c so
779240
506301
XXXMIACAJ
R901080794
REX-F400 , 100-240VAC 50/60HZ
3080420800(ACAB2A30W2170268)
SNS-C130X
6ES7 901-3GB30-0AX0, S C-C3V001 42
6ES7214-1AD23-0XB0, C-6ES19275 21-28 VDC , 0.75A , S7-200
6ES7 223-1PM22-0XA0, 30DVC/250VAC
6SE6420-2UD24-0BA1, S/N: XAB627-005017
05072-AB , LOT 1190226
HJT 140523
TP38S
CGA-510 ,SN: O445VCR MN: 12A7042
P2325B075246 (0-10bar)
P2325B075070, 100mm 0-10bar 1/2 NPT
P3297B075001, 0...10BAR 4…20mA 8…30V , G 1/4 B
P3297B084001, 0…250BAR 4…20mA 8…30V
P3297B082001, 0…160BAR 4…20mA 8…30A
P3297B076001 , 0-16 BAR G 1/4 B
P3297B078001, 0…25BAR 4…20mA 8…30A
P3297B086001, 0…400BAR 4…20mA 8…30A
100mm 0-10BAR 1/2''NPT
P23258701027 ,100mm,-760..0mmHg 3/8 NPT
P2325X704017,100mm, -76..0cmHg 3/8 NPT
P1454B084182,63mm,0-250BAR,1/4 NPT,CHÂN ĐỨNG
P1453B084120,63mm,0-250BAR,1/4 NPT,CHÂN SAU
P1453B078111,63mm,0-25BAR,1/4 NPT,CHÂN SAU
P1454B075113, 63MM 0-10BAR 1/4NPT
P2325E755020,100mm,0-6Mpa,1/2 NPT
P2325K221067,100mm,0-10Kg/cm2,1/2 NPT
P2325B075246,100mm,0-10BAR,1/2 NPT
P2325B079118,100mm,0-40BAR,1/2 NPT
P2325K206039,100mm,0-16Kg/cm2,1/2 NPT
P2325B078150,100mm,0-25BAR,1/2 NPT
P2325E758007,100mm,0-60Mpa,1/2 NPT
REF No: R41459 , 100MM 0-10BAR 0-150PSI
THERMOCOUPLE,PT,CLASS:0.5,TUBE:6,L:50
RV 24YN
PAK-11J31-P2547-P3300
10Z-6D SD25N25, 1 MPA S/N: 245600114
10Z-6 SD20N20K, S/N: 245600114
I/N:8010650, 1-10BAR S/N: 25/12
BR 01-30-01-01
1352-2.0 (137932)
20 401 103, 24V 10/20A
22 400 117A, 24V/30A
232.50.100 0,6bar 1/2NPT
233.30.100 250kg/CM2 1/2 NPT
213.53.100 , 100mm 0-100bar 0-1400PSI
THERMOMETER 0-200 C/F , H= 150MM L= 35MM 1/2 NPT
THERMOMETER 0-150 C/F, H= 150MM L= 35MM 1/2 NPT
Dia:63mm 1/4''BSTP 0-25BAR , 0-370PSI
Dia:63mm 0-60BAR (0-860PSI)
63mm 0-250BAR,0-3500 PSI
232.50.100 , 100mm 0-0,6BAR 1/2 NPT
100mm 0-6BAR(0-80PSI) 1/2'' NPT
63mm 0-4BAR/PSI 1/4'' NPT
P2523A4DCB04230 , 80(A) 0~2KG/CM2 3/8PT
P2524G3DCB04530, 100MM 0-6 KG/CM2 3/8 NPT CHÂN SAU
3821, PH 4.00 25oC, 475ml
3822, PH 7.00 25oC , 475ml
3823, PH 10.00 25oC , 475ml
YSI Item≠073047, YSI 5733 MODEL: GFP051DA-0505B
Model: 2003 , Item:605203
Item:605780 , LOT: 12J100102
QUATRO 10102030 Item:605790-4 , LOT 12J100494
Model.20 Item.60520-4 , LOT.12J100452
PRO PLUS Item: 6050000, S/N: 12J 102 357
PN25,DN25(1'')
RANGE: 10-100 l/h
COUPLING
ADAPTOR 3/8''-1/4''
CÙM LEN 49
1/4'' TO 3/8''
PT100,0-300C LEGHT:500 ø8
PHỤ KiỆN ĐiỆN TRỞ PT100 , Æ10 , 650MM
VÒNG ĐỆM INOX 250x16x30
1/2'' TO 1/4''
1/4'' TO 3/8''
1/2'' TO 3/8''
PT100 ,0.5 ø8
PT100 ĐIỆN TRỞ 0.5MM-0.6MM
3505081(CHÂN VỊT)
JACK ĐIỆN
NH000UD69V80PV
VAN 1"CF8M ( CF8M05 ) 1000WOG-600WOG
KM1,5-M12MB-DNI-V2
VA-200TC-1/2
100S-CC-S66-BCDM 100MM, 30-0 KPA, 1/4"
100S-GF-S66-SM 100MM, 0-16 BAR, 1/2"
100S-GF-S66-SM 100MM, 0-10 BAR, 1/2"
100S-WP-S66-DB 100MM, 0-25 KG/CM2, 1/2"
100S-GF-S66-DB 4", 0-30 MPA, M20x1.5MM
100S-GF-S66-DB 4", 0-16 BAR, 1/2" NPT
63S-WP-S66-DB 2.5", 0-1 MPA, 1/4"
100S-GF-S66-DB 4", 0-10 kg/cm2, 1/2"
100S-WP-S66-DB 100MM, 0-16 Kg/cm2
63S-WP-S66-DB 2.5", 0-6 MPA, 1/4"
63S-GF-S66-BCDM 2.5", 0-10 BAR, 1/4"
63S-GF-S66-DB 2-1/2", 0-0.6 MPA, 1/4"
100S-DS-S66-TC 4", 0-10 BAR, 1/4"
100S-DS-S66-DB, 100mm 0-6 BAR, 1/2"
M5156-050882-010BG
8.3620.043C.0100.0017, 6-30 VDC 50mA S/N: A1324006047
113Q16A150XN
A1000-FIV3010-RE
COD.01VL150002
TBPU00640AZ
TBPU00425AZ
COD.01VS050002
PAL-1 
PAL-ES2
TRD-J600-R2-1M
TRD-J1000-RZ-1M
PRO20
1002 , O RP PROBE KIT
cuộn dây ống hơi
SS-3053S 100PI, 0-5000 mm Aq, 1/2"
SS-3023 100PI, 0-100 KPA, 1/2"
SS-3053S 100PI, 0-30 KPA, 1/2"
SS-3053S 100PI, 0-3000 mm Aq, 1/2"
100MM , (-20 ) - 150oC 5/1
12-01265
774080
774730, PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c 
774436, P2HZ X1 120VDC 3n/o 1n/c
774000, PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c
541080, PSEN ES3.1 6n/o 4n/c 
P3297B075001, 0...10BAR 4…20mA 8…30V, S. 1106NOBJ
P3297B078001, 0…25BAR 4…20mA 8…30A S. 1106KWYF
P3297B084101, 0…250BAR 0…10V 14…30V, S: 1106MV72
P2325x704017 , 100mm -76-0mmhg 3/8 NPT
P23258701027, 100m 760-0mmHg 3/8 NPT
P3297B082001, 0…160BAR 4…20mA 8…30A S. 1106ARNL
66-XX121-1024.UNOO, N: 402134
129-8898 , 680 0903300212
PMD2409PMB3-A DC24V-60W
8.3700.1344.0360, 10-30 VAC 100mA
1.27.4ACS MICP 5MF+- 5% 420V~30000 h/classA , 470V~10000 h/classB
EN60252-1 , BE509AP 1.27.4AC3 MKP , P/N: 80-C274AC34500AAOJ
36-17X1-360-RD03
36-17X1-1000-RD03
36-172X-1000-RE01 , N: 429621
36-17X1-1024-RD03
36-17X-1024-TL00
36-17X1-1024.RD03 N° 406927
100-DS-XXX FL 100MM, 0-1 MPA
NRV 050 N.3134277583
S4D350-BA04-07
S4D450-BP01-01
OG72 DN 1024 TTL
100S-DS-DEC-S66-DB 100MM 0-6KG/CM2 3/4 BSPT
100S-DS-DEC-S66-DB 100MM 0-10KG/CM2 3/4 BSPT
A13N-1,N: 2704022,P1: 6.1~8 Kpa P2: 5~5.6 Kpa
A13N-1, N: 2704025, P1: 6.1~8 Kpa P2: 5~5.6 Kpa
A13N-1, N: 2704024, P1: 6.1~8 Kpa P2: 5~5.6 Kpa
A26-30-10
A26 1000V~45A
CP30-BA, 3A 220VAC 2,5 KA
6003305, 20A 600V
MFC3 , A/N: 00-128-258-0018, S/N: 33867
FTL20-0020, S/N: JB140A01092, 10…35VDC
FTL20H-OGDJ2F, S/N: JB22A501092, 10…35 VDC
P2524A3EDB05130
BOV100AV2, 4"R 230V 200mBAR
100S-CC-S66-DB, 100MM -10-100 MBAR 1/2 NPT
150S-WP-S66-DB, 150MM 0-60 MPA 1/2" NPT
80mm , 32-120oF ,  0-50oC
MTA: CI/CF8M, DN100 PN16 (-20)-100oC
ST-S10L , 1/2" 13m/m 10KG/CM2 
64225, 10W 6V 4G
YSI 5908 , ITEM: 605306
P2524A3ECB04730 , 100M 10KG/CM2
APD50 + ACTUA + SWITH
774502 , PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/ot
100S-DS-S66-FL (PTFE)S , 100MM/4INCH 0-6BAR DN25
100S-DS-S66-FL-(PTFE)S 100MM/4INCH 0-10BAR DN25
100S-DS-S66-BCDM-SMS , 100MM/4INCH 0-10BAR DN25 SMS
100S-DS-S66-BCDM , 100MM/4INCH 0-6BAR DN40 SMS
150S-GT-S66-BCDM , 150MM/6INCH 0-350 C 1/2NPT
TIS 63M80
REX-F400F801-8*AB-NNN-5N/CE
PSL-K-6-BH12904
ETP-G-19-C BH05Y22
63MM 10KG/CM2 0-140PSI
150MM , 1-6BAR 0.1-0.6MPA
PF351214LF , 63M 170PSI-12BAR
PZ132000
PMINACC047
P2524A3DCI04170 (P2524A3DCI04130)
100(A) 0~ 1 MPA 3/8
P2526A2ECJ04070 (P2526A2ECJ04030)
160(A) 0~50KPA 1/2
P2524A3EDH01030 (P2524A3EDH01070)
100(A) 1~5 BAR 1/2NPT
PL-480Z
150S-WP-S66-DB , 6" 0-60BAR 1/2"
AX7241
T1102X1CC0104
60(A) 100DEG 1/4
T1124X0ED0144
( T1124X0ED014480 )
T1124X0ED0119
( T1124X0ED011980 )
773500
773536
6205TN9/C3
6303TN9/C3
6202TN9/C3
P1454B074125 , 63mm 0-6bar 1/4 NPT
P1454B076120 , 63MM 0-16 BAR 1/4 NPT
P1454B078131 , 63MM 0-25 BAR 1/4 NPT
P1778B074084 , 100MM 0-6BAR 1/2 NPT
P1778B075111 , 100MM 0-10 BAR 1/2 NPT
16-SY-11GA
5539000065
55116Æ6-M5
100mm . -1-9 bar
TOP AIR CONG
TOP AIR CONG 2 ĐẦU NHỎ
TOP AIR NỐI THẲNG
C INOX + 1 NỐI 1/2
8x8 ( NGẮN )
8X8 ( DÀI )
8X8 ( LÒ XO )
6X8
ĐẦU CHUYỂN ĐỔI 1/4-3/8
ĐẦU CHUYỂN ĐỔI 1/4-3/8
JACK ĐIỆN
3080420800
EM45-2 ( 230V-50HZ ) + CBB61 ( 6U , 450 VAC )
BAUME HOG71DN1000TTL , S/N: 700010129975
LE7M-2, 100-240VAC 50/60HZ
RLB-11 , AD 65 
PAL-BX/RI
XBM-DN16S
SS-3051S , 100MM  0-5000 MMH20 0-50KPA CHÂN ĐỨNG
96711-1
TG7-1H40S
EX9520
NTPO0026 , 63MM 0-10BAR 1/4 NPT
LZB25
BS1362 , 13A
100S-GT-S66-SM-CAP , 100MM 0-250oC 1/4NPT
CF8 03 , 140905414
6002 TN9/C3
HI-CUPLA 30SF
HI-CUPLA 30SM
HI-CUPLA 30PM
HI-CUPLA 30PF
ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ LOẠI K , 15 , 1000MM
S9D90-90CH
707031/880-001-005/000
150S-GT-S66-DB-SM(CAP)-12B , -30-50oC
MN1H-2-3/8-MS
349602
BAE PS-XA-1W-24-100-004 , BAE0002
W4D350-CP08-31
26-132X-1024.TL00 , N: 423280
6308PT , S/N: JC002823
ĐIỆN TRỞ 220-230V 6KW
783100
SP942
1425088777 , CAPUCHON DE LIGNE 845-16
1458263841 , CHINANE 120-5 12121-18PM
NBN8-18GM40-ZO
100S-DS-XXX-FL , 0-1 MPA
LZB-25
6NC-1900SCR
XP30-BTE/DC
36-17X1-2000 RD03 , N: 406918
100M , 0-10KG 0-1MPA
1XP8001-1/1024
T100104231100
T030104231000
ACC471M400NC1
AYX-HR332X400DF1
100S-DS-DEC-S66-34BT
LFSMBSPGV06SSS46NTM0to250BG
LFSMBSPGV06SSS46NTM0to10BG
LFBSBGV10S6LL615NTM(0)to10BG
LFBSBGV10S6LL615NTM(-1)to0BG
LFBSBGV15S6LL615NTM(0)to16BG
P2325B074134 , 100MM 0-6BAR  1/2NPT
P2325B076191 , 100MM 0-16BAR 1/2NPT
P2316E758006 , 160MM 0-60MPA 1/2NPT
P2325B075223 , 100MM 0-10 BAR 1/2NPT
P2325B078149 , 100MM 0-25 BAR 1/2NPT
100MM , 0-100 oC 
63MM , 0-600M BAR , 0-6000MM WC
63MM , 0-150oC 
150MM , 0-10 KG/CM2
SVF7120
12.22.0.024.0000
Art.-no.: 96103119
FCH-m-PC, AD 6 mm, Q= 0,015- 1,0 L/min., 3-pol.-Kabel L= 2m
1425099343
1455096060
1455103642
E82ZAFIC010 13278319, S/N: 0037
CBB60 , TỤ ĐIỆN DÀNH CHO QUẠT
MR-J2CN1
MR-J2TBL2M
MR-J2CNS
EX9520R
1761-CBL-PM02
PT10
PT11
86X150, 44OV - 1280W
KNF 8822
EJM 150 W 21 V, GX5.3
119656-00 240V 50/60Hz E47185, PATENT 4684835 FF10
CI/CF8M  DN 100 PN 16, TEMP -20~100
SUS304
S2400B077403
P2524A3EDH04530  ( 100(A) , 0-6 BAR  1/2 NPT )
P2524A3EDH04730 ( 100(A) , 0-10 BAR 1/2 NPT )
P2524A3EDH14330 ( 100(A) , 0-16 BAR 1/2 NPT )
P2524A3EDH05230 ( 100(A) , 0-25 BAR 1/2 NPT )
P2524A3EDH15130 ( 100(A) , 0-40 BAR 1/2 NPT )
T1104X1ED010450 ( 100(X) , 0 - 100 o C  , 1/2 NPT )
T1104X1ED011950 ( 100(X) , 0 - 250 o C , 1/2 NPT )
T1104X1ED012950 (100(X) , 0-350 o C , 1/2 NPT )
T1204W1ED010450 ( 100(X) , 0-100 o C , 1/2 NPT )
T1204W1ED011950 ( 100(X) , 0-250 o C , 1/2 NPT )
T1204W1ED012950 ( 100(X) , 0-350 o C , 1/2 NPT )
QM0503PFV2-8 , H7A198