Precima Vietnam, Đại lý Precima Việt Nam, FDB23N, Fail safe brake, FDB23N Precima, FDB23N, Phanh An Toàn FDB23N, FDB23N Fail safe brake, Thiết bị Precima Chính Hãng Giá Tốt 

Precima Vietnam, Đại lý Precima Việt Nam, FDB23N, Fail safe brake, FDB23N Precima, FDB23N, Phanh An Toàn FDB23N, FDB23N Fail safe brake, Thiết bị Precima Chính Hãng Giá Tốt

100% Germany Origin

Precima Vietnam

Model: FDB23N 205VDC 150Nm
Fail safe brake (whole set includes magnetic parts, rotor and hub)
Note: báo giá theo nameplate sales cung cấp