PCE Instrument Vietnam, PCE-MTM 50, Máy đo lực căng PCE-MTM 50, Đại lý chính hãng PCE Instrument Vietnam

Máy đo lực căng PCE-MTM 50, Đại lý chính hãng PCE Instrument Vietnam

 

PCE Instrument Vietnam

Code: PCE-MTM 50
Tension Meter PCE-MTM 50