MR Vietnam, 74289403, Bộ biến đổi tín hiệu MR1MU, đại lý MR Vietnam

 

100% Germany Origin

MR Vietnam

Code: 74289403
Bộ biến đổi tín hiệu ( Measuring Transducer MR1MU)
Hàng thay  thế cho GA003