Mô-đun giao diện truyền thông VibroSmart® VSI010, Đại lý chính hãng Meggitt Vietnam

Datasheet

Mô-đun giao diện truyền thông VibroSmart® VSI010 là một mô-đun truyền thông để sử dụng với các mô-đun khác trong hệ thống giám sát phân tán VibroSmart. VSI010 này hỗ trợ tối đa hai kênh fieldbus và cho phép dữ liệu từ các mô-đun khác trong khối đo lường được đọc bởi các thiết bị chủ fieldbus, nghĩa là VSI010 hoạt động như một cầu nối truyền dữ liệu.

Mô-đun VSI010 hoạt động như một thiết bị bus trường để chia sẻ dữ liệu này với các hệ thống của bên thứ ba như DCS hoặc PLC qua một trong nhiều loại bus trường công nghiệp được hỗ trợ.

Đặc trưng
  • Lên đến 2 giao diện fieldbus nối tiếp (Modbus RTU hoặc PROFIBUS DP) hoặc 1 giao diện fieldbus Ethernet (Modbus TCP)
  • Lớp an toàn PROFIsafe để đảm bảo giao tiếp PROFIBUS đáng tin cậy hơn
  • Hoạt động như một cầu nối truyền dữ liệu giữa các mô-đun VSV30x và các hệ thống của bên thứ ba như DCS hoặc PLC qua các bus trường tiêu chuẩn công nghiệp
  • 8 chức năng logic cơ bản và 4 chức năng logic nâng cao để kết hợp thông tin cảnh báo và trạng thái từ các mô-đun VibroSmart trong cùng một khối đo
  • Hai mô-đun VSI010 có thể được sử dụng trong cùng một khối đo lường để hỗ trợ các hoạt động dự phòng
THAM SỐ GIÁ TRỊ (IMPERIAL | METRIC)
Hệ thống giám sát (ứng dụng) Bảo vệ máy móc, giám sát tình trạng, giám sát quá trình đốt cháy
Chức năng hệ thống VibroSmart Chung
Thành phần hệ thống VibroSmart Mô-đun truyền thông
Chức năng thành phần VibroSmart Giao diện truyền thông
Giao diện truyền thông VM600 Modbus TCP và Modbus RTU và PROFIBUS DP (bao gồm cả PROFIsafe)