100% Italy/China Origin Mettler Toledo Vietnam Code: AJB-005X
Hộp nối
100% Italy/China Origin Mettler Toledo Vietnam FullSet: SWC515
PM-SS-7.5 (thép ko gỉ)
Note: không bán riêng cảm biến + Recheck code khi order
100% Italy/China Origin Mettler Toledo Vietnam FullSet: SWC515
PM CS-7.5T (hợp kim)
Note: không bán riêng cảm biến + Recheck code khi order
100% Italy/China Origin Mettler Toledo Vietnam Part No.: 33H1-00000-A00-J00-XX
Đồng hồ cân XK3141 type
IND331 explosion-proof 4-20ma analog out-put
100% Italy/China Origin Mettler Toledo Vietnam Part No.: 32L-1000-00-002-023
Có kết nối RS232
Đồng hồ cân IND320
100% Italy/China Origin Mettler Toledo Vietnam Part No.: 32L-1000-0A-002-023
Không kết nối RS232, kèm module
Đồng hồ cân IND321
100% Italy/China Origin Mettler Toledo Vietnam Part No.; 52121554
Parameters
100% Italy/China Origin Mettler Toledo Vietnam Part No.; 58031302
EasySense 72/7m(25")