Lõi lọc BOLL & KIRCH mã 1145412 Type: 153.1.324.500

Lõi lọc BOLL & KIRCH mã 1145412, 1145412, BOLL & KIRCH 1145412, BOLL & KIRCH 153.1.324.500, 153.1.324.500, BOLL & KIRCH Việt Nam, BollFilter Việt Nam

1145412

PN: 1145412
Basket filter element for Simplex filter Type: 153.1.324.500
BOLL & KIRCH Vietnam BOLL & KIRCH Việt Nam
153.1.324.500 BollFilter Vietnam BollFilter Việt Nam

Liên hệ Mr Tuấn - 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá.

 

Lõi lọc BOLL & KIRCH mã 1145412, 1145412, BOLL & KIRCH 1145412, BOLL & KIRCH 153.1.324.500, 153.1.324.500, BOLL & KIRCH Việt Nam, BollFilter Việt Nam