ABCD

Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com     
                 www.tudonghoa.biz

100% Germany / China Origin Balluff Vietnam Ordering code:BES01WF            
Description: BES R01ZC-PSC70B-BP00.3-GS49
Net weight: 0.025
(BESR01ZC-PSC70B-BP00.3-GS49)
100% Germany / Hungary Origin Balluff Vietnam Ordering code:BCS00NA            
Description: BCS M30BBI2-PSC15D-S04K
Net weight: 0.04 kg
100% Germany / Hungary Origin Balluff Vietnam Ordering code:BOS0199             
Description: BOS Q08M-PS-LE20-S49
Unit weight: 0.015
100% Germany / Hungary Origin Balluff Vietnam Ordering code:BOS00YA             
Description: BOS Q08M-PO-KE20-S49
Net weight:  0.016
(BOS00YA  BOSQ08M-P0-KE20-S49)
100% Germany / Hungary Origin Balluff Vietnam Ordering code:BOS00YK             
Description: BOS Q08M-X-KS20-S49
Net weight: 0.015
(BOSQ08M-X-KS20-S49)
100% Germany / Hungary Origin Balluff Vietnam Ordering code: BMF003F           
Description: BMF 303K-PS-C-2-S49-00,2
Net weight: 14 g
(BMF303K-PS-C2-S49-00,2)
100% Germany / Hungary Origin Balluff Vietnam Ordering code: BMF003A
Description: BMF 303K-PS-C-2-PU-03
Net weight: 0.038
(BMF303K-PS-C-2-PU-03)
100% Germany / Hungary Origin Balluff Vietnam Ordering code: BES01MN
Description: BES 517-351-NO-C-05
Net weight: 0.117 kg