Sales PTC Skype Me™!
sales@pitesco.com
+84-28.3517 6474

Hãng sản xuất

Ứng dụng sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 182
Lượt truy cập 8618221

List kho PTC VietNam, Akorm Vietnam

list-kho-ptc-vietnam-akorm-vietnam.png

Liên hệ tư vấn

Mr Hà

ha@pitesco.com

0392.407.993

0392.407.993

List kho PTC VietNam , Akorm Vietnam , Akorm , Sản phẩm chính hãng Akorm Vietnam , Multi Input Digital Signal Converters , Analog Signal Converters , Slim Signal Converters , Signal Indicators , Surge Protectors 

 

Multi Input Digital Signal Converters SCONI-2000 ( SCN-200 )   Multi Input T/C, RTD, mV, Volt & mA; Dual Output Akorm Vietnam
Multi Input Digital Signal Converters SCONI-2100 ( SCN-210 )   Input mA, 2-wire & SQT; Dual Output Akorm Vietnam
Multi Input Digital Signal Converters SCONI-2200 ( SCN-220 )   Input Volt, T/C, mA & LTC; Dual Output Akorm Vietnam
Multi Input Digital Signal Converters SCONI-2300 ( SCN-230 )   Input RTD & PMC; Dual Output Akorm Vietnam
Multi Input Digital Signal Converters SCONI-2400 ( SCN-240 )   Input Voltage Pulse, Dry Contact & Open Collector Akorm Vietnam
Multi Input Digital Signal Converters SCONI-2600 ( SCN-260 )   Multi Input & Alarm Setter Akorm Vietnam
Multi Input Digital Signal Converters SCN-8100   Slim, Input mA & Dual Output Akorm Vietnam
Multi Input Digital Signal Converters SCN-8200   Slim, Input Volt & Dual Output Akorm Vietnam
Multi Input Digital Signal Converters SCN-8300   Slim, Input RTD & Dual Output Akorm Vietnam
Multi Input Digital Signal Converters SCN-8400   Slim, Multi Input T/C, Volt, mA & RTD; Dual Output Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-ACC ( SCN-ACC )   AC Current Input & Dual Signal Output Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-AVC ( SCN-AVC )   AC Voltage Input & Dual Signal Output Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-DSC ( SCN-DSC )   DC Signal Converter Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-DSC-A ( SCN-DSC-A )   2-wire DC Signal Converter Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-FDC ( SCN-FDC )   Pulse Signal Input & Dual Signal Output Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-FFC ( SCN-FFC )   Pulse to Pulse Signal Converter Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-IPD ( SCN-IPD )   Isolation Power Distributor Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-LCT ( SCN-LCT )   Load Cell Signal Converter Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-LPC ( SCN-LPC )   Low Pulse Signal Input & Dual Signal Output Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-PMC ( SCN-PMC )   Potentiometer Signal Converter Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-PMC-A ( SCN-PMC-A )   2-wire Potentiometer Signal Converter Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-RTD ( SCN-RTD )   RTD Signal Converter Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-RTD-A ( SCN-RTD-A )   2-wire RTD Signal Converter Akorm Vietnam
  Analog Signal Converters SCONI-T/C ( SCN-T/C )   Thermocouple Signal Converter Akorm Vietnam
 Slim Signal Converters SCN-NSL-DSC   New Slim DC Signal Converter Akorm Vietnam
 Slim Signal Converters SCN-NSL-PMC   New Slim Potentiometer Converter Akorm Vietnam
 Slim Signal Converters SCN-NSL-RTD   New Slim RTD Converter Akorm Vietnam
 Slim Signal Converters SCN-NSL-T/C   New Slim Thermocouple Converter Akorm Vietnam
 Slim Signal Converters SI-200P   Slim Potentiometer Converter Akorm Vietnam
 Slim Signal Converters SI-200R   Slim RTD Converter Akorm Vietnam
 Slim Signal Converters SI-200S   Slim DC Signal Converter Akorm Vietnam
 Slim Signal Converters SI-200T   Slim Thermocouple Converter Akorm Vietnam
 Slim Signal Converters SCN-SL-DSC ( SCONI-SL-DSC )   Slim DC Signal Converter Akorm Vietnam
 Slim Signal Converters SCN-SL-IPD (SCONI-SL-IPD )  Slim Isolation Power Distributor Akorm Vietnam
 Slim Signal Converters SCN-SL-PMC (SCONI-SL-PMC )   Slim Potentiometer Converter Akorm Vietnam
 Slim Signal Converters SCN-SL-RTD ( SCONI-SL-RTD )   Slim RTD Converter Akorm Vietnam
Signal Indicators SCONI-1000 ( SCN-100 )   Multi Signal Indicator & Alarm Akorm Vietnam
Signal Indicators SCONI-1000L ( SCN-100L )   Multi Signal Indicator & Alarm, Large Display Akorm Vietnam
Signal Indicators SCONI-1000N ( SCN-100N )   Multi Signal Indicator & Alarm, 5-digit Akorm Vietnam
Signal Indicators SCONI-1100 ( SCN-110 )   Multi Input Signal Indicator Akorm Vietnam
Signal Indicators SCONI-1200 ( SCN-120 )   Semi Multi Signal Indicator & Alarm Akorm Vietnam
Signal Indicators SCONI-1300 ( SCN-130 )   Semi Multi Signal Indicator & Analog Output Akorm Vietnam
Surge Protectors SCN-AR-232 - RS232 Surge Arrester Akorm Vietnam
Surge Protectors SCN-AR-PWR101 - AC Power Surge Arrester Akorm Vietnam
Surge Protectors SCN-GPS-2120-1 - AC Power Lightning / Surge Protector Akorm Vietnam

Bài viết liên quan