Sales PTC Skype Me™!
sales@pitesco.com
+84-28.3517 6474

Hãng sản xuất

Ứng dụng sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 735
Lượt truy cập 9215727

list-kho-ptc-vietnam

list-kho-ptc-vietnam-10.png

Liên hệ tư vấn

Mr Hà

ha@pitesco.com

0392.407.993

0392.407.993

ABCD
Light Grid Barriers PLG4761210216 serie Fotoelektrik Pauly  Light Barrier Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Light Grid Barriers PLG6302301216 serie Fotoelektrik Pauly  Light Barrier Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Light Grid Barriers PMG6761231211 serie Fotoelektrik Pauly  Light Barrier Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Hole Detectors PP2441(q)serie Fotoelektrik Pauly  Hole Detectors Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Hole Detectors PP2451q Fotoelektrik Pauly  Hole Detectors Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Self-checking Light Barriers and Control Units (Crane anti collission / crane distancing devices) CPV1037,CPV1038 Fotoelektrik Pauly  Light Barrier Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Self-checking Light Barriers and Control Units (Crane anti collission / crane distancing devices) PP1037 serie Fotoelektrik Pauly  Light Barrier Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Self-checking Light Barriers and Control Units (Crane anti collission / crane distancing devices) PP1038 serie Fotoelektrik Pauly  Light Barrier Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Self-checking Light Barriers and Control Units (Crane anti collission / crane distancing devices) PP1047 serie Fotoelektrik Pauly  Light Barrier Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Self-checking Light Barriers and Control Units (Crane anti collission / crane distancing devices) JP198d  Fotoelektrik Pauly  Light Barrier Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Self-checking Light Barriers and Control Units (Self-checking high range light barriers) PP2126/4 (5722) Fotoelektrik Pauly  Light Barrier Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Self-checking Light Barriers and Control Units (Control units, self-checking) PP2028ST Fotoelektrik Pauly  Light Barrier Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Self-checking Light Barriers and Control Units (Supply units and switching devices, self-checking) PP2128ST, PP2129/2ST Fotoelektrik Pauly  Light Barrier Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Self-checking Light Barriers and Control Units (Self-checking light barriers, cascadable) PP2198 (1698), PP2178 (1678), JP198-1 (1099 Fotoelektrik Pauly  Light Barrier Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Positioning Systems PV4071GFK, Autoposi-Reading Head 309.789, PSN0450802/4GFK Fotoelektrik Pauly  Positioning Systems Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
FOC-Control Units JP103/3GFK, JV103/4GFK, JU103/4GFK Fotoelektrik Pauly  Transmitter receiver Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Transmitter/receiver-FOC-Control Units PP2092GFK, PP2009/3GFK, PV2009/4GFK, PU2009/4GFK Fotoelektrik Pauly  Transmitter receiver Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
Fibre-glass optics (for extreme high temperature area) GGFK*01, A-GFK90, A-GFK  Fotoelektrik Pauly  Fibre-glass optics Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
FOC-Diffuse-reflective-optic heads(extremely high temperature area) Y2/450GFKR26, Y4/320GFK Fotoelektrik Pauly optic heads Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
FOC-Reflex-optic heads (extremely high temperature area) Y2GFKR26 Fotoelektrik Pauly optic heads Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
EX-Light Barriers PP2031 serie, JP705 Ex, JP7051 Ex,  JP705/y Ex, 1R100B Ex, PP80308FE, PP80304FE,  Fotoelektrik Pauly  Light Barrier Vietnam , Fotoelektrik Pauly VietNam, PTC VietNam
 

Bài viết liên quan