MHPS Vietnam,Mitsubishi Hitachi Power Systems Vietnam,Nhà phân phối chính thiết bị MHPS Việt Nam,FXAIM04A-UP,FXAIM02,FXDOT01,FXPIM01A,FXSVT03, FXAIM01,FXAOM01AD-1,CPCNT01,CPETH02,FXTCL02,FXEOS01,FXIRS01,FXAOM01A,FXOPC01,FXDIM01,FXDOM01

 
 
Pitesco luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong Tư vấn kỹ thuật, cung cấp giải pháp, Thiết kế, lắp đặt các hệ thống điện - điều khiển - đo lường - truyền động với sự hợp tác phát triển cùng đối tác uy tín chuyên gia từ các quốc gia hàng đầu về công nghiệp tự động hóa như: Đức, Ý, Thụy Sỹ, Mỹ, Nhật, Singapore,....
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0961672728 | 0912300549 để   Có  Thông tin Quý khách   Cần .
- Mr Tạ Thoát -

 

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXAIM04A-UP
(7ch), (Thermocouple E, K, T, J, R)

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXAIM02
Analog intput module (4~20mA : 8ch)

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXDOT01
EDI base clock output module (8ch)

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXPIM01A
Pulse intput module (DC24V : 8ch)

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXSVT03
Servo valve interface module

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXAIM01
Analog intput module (4~20mA : 8ch)

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXAOM01AD-1
Analog output module (4~20mA : 8ch)

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Connecting cable
Old to new digital output module connecting cable

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: CPCNT01
ControlNet Interface card

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: CPETH02
Ethernet Interface card

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXTCL02
Turbine interlock

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXEOS01
Electrical over speed trip module

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXIRS01
Infrared flame detector module

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXAOM01A
Analog output module (4~20mA : 8ch)

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXOPC01
Over speed protection module

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXDIM01
Digital input module (DC24V : 16ch)

100% Japan Origin

MHPS Vietnam

Model: FXDOM01
Digital output module (8ch)