Tay trang điều khiển V64 Gessmann Vietnam, Cần Điều Khiển Gessmann , Tay Trang Điều Khiển Cẩu Trục Gessmann, Bộ điều khiển cẩu trục Gessmannrd

 

Tay trang, Cần điều khiển Gessmann V64 – 100% Chính hãng Đức

Bộ điều khiển cẩu trục Gessmann Multi-axis controller V64 right - Đại lý chính thức Gessmann tại Vietnam

Tay Trang điều khiển cẩu trục V6 / VV6  của Gessmann có sẵn các tùy chọn trục đơn hoặc đa trục và là bộ điều khiển mạnh mẽ được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng cẩu tải .

Thiết kế mô-đun và có khả năng kết hợp với tay cầm  cho phép cần điều khiển chuyển mạch  này được sử dụng phổ biến. Bộ điều khiển cẩu trục V6 / VV6 có khả năng chống dầu, các điều kiện hàng hải, ví dụ: ngoài khơi / tàu thuyền, bức xạ UV thường từ mặt trời.

Xem thêm Catalog tại đây: https://www.gessmann.com/wp-content/uploads/2019/05/V6_VV6-GB.pdf

List code tay trang V64 Gessmann bán chạy tại Việt Nam:

100% Germany Origin

Code: V64B1DD-01ZC+01ZC
Multi-axis controller V64 right
palm grip B1 /1 TOP+ 1 SIDE
direction 5-6 spring return 1-0-1 /with 1 OEC
direction 7-8 spring return 1-0-1 /With 1 OEC
including Cable with connector

100% Germany Origin

Code: V64B1-01ZC+02Z
Multi-axis controller V64
palm grip B1
2 contacts 2A 250VAC15
1 OEC 2-4-1
direction 5-6 spring return 1-0-1
direction 7-8 spring return 1-0-1
4 contacts 2A 250VAC15
open IP 00

100% Germany Origin

Code: V64B1-01ZC+01ZC
Multi-axis controller V64
palm grip B1
direction 1-2 spring return 1-0-1
2 contacts 2A 250VAC15
1 OEC 2-4-1
direction 3-4 spring return 1-0-1
4 contacts 2A 250VAC15
open IP 00

100% Germany Origin

Code: V64RMN-02ZC-02ZC
Multi-axis controller V64 right
mechanical zero interlock
axis 1 / spring reutrn 1-0-1
4 contacts 2A 250V AC15  ,1 OEC 2-1-1
axis 2 / spring return 1-0-1
4 contacts 2A 250V AC15 ,1 OEC 2-1-1

100% Germany Origin

Code: V64LMN-02ZC-02ZC
Multi-axis controller V64 right
mechanical zero interlock
axis 1 / spring reutrn 1-0-1
4 contacts 2A 250V AC15  ,1 OEC 2-1-1
axis 2 / spring return 1-0-1
4 contacts 2A 250V AC15

100% Germany Origin

Code: V64RB1DD-01ZC+01ZC
Multi-axis controller V64 right
wiring diagram: EP/333
1 push button top
1 push button side
direction 5-6 spring return 1-0-1
WITH OEC- 2-4-1
direction 7-8 spring return 1-0-1
WITH OEC- 2-4-1