ABCD

Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972.636.889 để  thông tin mà Quý khách CẦN.

-- Nguyễn Thị Hồng Thanh --

< Sales Department>

Email: thanh@pitesco.com

Yahoo: hongthanh.56

Skype: hongthanh.56

Panasonic Vietnam Code: AHN22324
DC24V, Switching Voltage 250VAC, 30VDC - Max, Diode, LED Indicator
TDK-Lambda Vietnam Model: RSEN-2040
TDK-Lambda Vietnam Model: RSEN-2040
Allen Bradley Vietnam Model: 22B-D6P0N104
Inverter
Inventive System Vietnam Model: BA-200 Oilarm
Inventive System Vietnam Model: B165 ANSI 4 Hole Flange B16.5
Inventive System Vietnam Model: 01-5421-10009 BA-200
Printed Circuit Card (10009)
Inventive System Vietnam Model: 10011 BA-200
Power and regulator card #10011 BA-200
Power Supply printed circuit card
Inventive System Vietnam No.: 10028
Sensor Oil Detection
(10028 Sensor Head Assembly)
Inventive System Vietnam No.: 10009
Controller Card
(10009 Sensor Head controller card)
Inventive System Vietnam No.: 10011 BA-200
Power and Regulator Card
(10011 BA-200 Power Supply Printed circuit card)
Wise Vietnam Code: P2582A4CDH04730
Range: 0-10 bar
Liquid filled industrial pressure gauge, Diameter: 63mm
Connection: ¼’’ NPT
Wise Vietnam Model: P2582A4CDH14330
Range: 0-16 bar
Liquid filled industrial pressure gauge, Dial size: 63mm
Type of mounting: Bottom connection, direct
Accuracy ±1.6% of full scale, Process connection: ¼”NPT
Wise Vietnam Code: P2583A4DDH04730
Range: 0-10 bar den nang luong mat troi
Liquid filled industrial pressure gauge, Dial size 80mm
Connection: 3/8” NPT
Wise Vietnam Code: P2524A2DDJ12330
Range: 0-40kPa (0.04Mpa)
Industrial service pressure gauge, Dial: 100 mm
Connections: 3/8” NPT, bottom connection, direct
Accuracy: ±0.5% of full scale
Wise Vietnam Code: P2524A3DDJ12330
Range: 0-40kPa (0.04Mpa)
Industrial service pressure gauge, Dial: 100 mm
Connections: 3/8” NPT, bottom connection, direct
Accuracy: ±1% of full scale
Wise Vietnam Code: P7117ABEAAB058BX0
Range: B058 : 0-100kgf/cm2
Screwed process connections, Diaphragm seal type pressure gauge, Gauge: P252 63A (model P252, dia 63mm, ¼” NPT bottom connections ), Upper flange / Diaphragm material B : 304SS/316LSS, Connection: EAA : ½”NPT process connections
Under flange material: BX: 304SS
Wise Vietnam Model: A030CC0CDJAKA000
Syphon pig tail type, Material: 304 SS
Process connection: ¼” NPT(F)* 1/2”NPT(M)
Flange size and flange rating: N/A
Pipe length: ⅜" SCH 40 (17.3Ø X 2.3t)