Kinetrol Vietnam, 09B-100L, 05B-100L, 124-100L, 164-100L, Bộ van điều khiển khí nén Kinetrol, đại lý Kinetrol Vietnam

 

NO

DESCRIPTION

MANUFACTURE

1

Bộ van điều khiển khí nén

Model:  09B-100L

KINETROL

2

Bộ van điều khiển khí nén

Model:  05B-100L

KINETROL

3

Bộ van điều khiển khí nén

Model: 124-100L

Pmax: 7Bar

KINETROL

4

Bộ van điều khiển khí nén

Model: 164-100L

Pmax: 7Bar

KINETROL