Kinetrol Fire Fail-Safe Spring Units - Đại lý Kinetrol Việt Nam

Để mở hoặc đóng van hoặc van điều tiết tự động trong trường hợp hỏa hoạn, thiết bị này cho phép van hoạt động bằng cách sử dụng cơ cấu liên kết dễ chảy được thiết kế để tạo ra năng suất ở nhiệt độ cài đặt

Fire Fail-Safe Spring Units - Đại lý Kinetrol Việt Nam  

Pitesco là đại diện chính thức của Kinetrol tại Việt Nam

Fire Fail-Safe Spring Units
054-020-0074 Thiết bị truyền động Kinetrol 054-020-0074 Kinetrol Việt Nam Kinetrol  Vietnam
074-020-0074 Thiết bị truyền động Kinetrol 074-020-0074 Kinetrol Việt Nam Kinetrol  Vietnam
074-020-0074 Thiết bị truyền động Kinetrol 074-020-0074 Kinetrol Việt Nam Kinetrol  Vietnam
124-020-0074 Thiết bị truyền động Kinetrol 124-020-0074 Kinetrol Việt Nam Kinetrol  Vietnam
057-020-0074 Thiết bị truyền động Kinetrol 057-020-0074 Kinetrol Việt Nam Kinetrol  Vietnam
077-020-0074 Thiết bị truyền động Kinetrol 077-020-0074 Kinetrol Việt Nam Kinetrol  Vietnam
097-020-0074 Thiết bị truyền động Kinetrol 097-020-0074 Kinetrol Việt Nam Kinetrol  Vietnam
127-020-0074 Thiết bị truyền động Kinetrol 127-020-0074 Kinetrol Việt Nam Kinetrol  Vietnam

Kinetrol Vietnam Fire Fail-Safe Spring Units

 

Liên hệ Mr Tuấn - 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá.

Xem thêm các sản phẩm Kinetrol Việt Nam tại đây

 

Kinetrol Fire Fail-Safe Spring Units, Đại lý Kinetrol Việt Nam, 054-020-0074, 074-020-0074, 074-020-0074, 124-020-0074, 057-020-0074, 077-020-0074, 097-020-0074, 127-020-0074