Jokwang Vietnam, VAN ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ JOKWANG JTC-PF11 DN20 PN16, Đại lý chính hãng Jokwang Vietnam

 

Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang JTC-PF11 DN20 PN16 60012 gang thép 20 mặt bích 16 + 40… + 100 2029
Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang JTC-PF11 DN15 PN16 60011 gang thép 15 mặt bích 16 + 40… + 100 1592
Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang JTC-PF11 DN25 PN16 60013 gang thép 25 mặt bích 16 + 40… + 100 2029
Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang JTC-PF11 DN40 PN16 60015 gang thép 40 mặt bích 16 + 40… + 100 2364
Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang JTC-PF11 DN32 PN16 60014 gang thép 32 mặt bích 16 + 40… + 100 2100
Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang JTC-PF11 DN50 PN16 60016 gang thép 50 mặt bích 16 + 40… + 100 2494
Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang JTC-PF11 DN80 PN16 60018 gang thép 80 mặt bích 16 + 40… + 100 4148
Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang JTC-PF11 DN65 PN16 60017 gang thép 65 mặt bích 16 + 40… + 100 3246
Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang JTC-PF11 DN100 PN16 60019 gang thép 100 mặt bích 16 + 40… + 100 5027
Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang JTC-PF11 DN150 PN16 60021 gang thép 150 mặt bích 16 + 40… + 100 8386
Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang JTC-PF11 DN125 PN16 60020 gang thép 125 mặt bích 16 + 40… + 100 5896
Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang JTC-PF11 DN200 PN16 60022 gang thép 200 mặt bích 16 + 40… + 100 10561