INBACMBM2500000, Thiết bị chuyển đổi Modbus RTU sang Bacnet IP INBACMBM2500000, Đại lý chính hãng HMS Vietnam

Intecsis/ HMS Vietnam

Order code: INBACMBM6000000
Modbus TCP & RTU Master to BACnet IP & MS/TP Server Gateway - 600 points

Intecsis/ HMS Vietnam

Order code: INBACMBM1000000
Modbus TCP & RTU Master to BACnet IP & MS/TP Server Gateway - 100 points

Intecsis/ HMS Vietnam

Order code: INBACMBM2500000
Modbus TCP & RTU Master to BACnet IP & MS/TP Server Gateway - 250 points

Intecsis/ HMS Vietnam

Order code: INBACMBM6000000
Modbus TCP & RTU Master to BACnet IP & MS/TP Server Gateway - 600 points

Intecsis/ HMS Vietnam

Order code: INBACMBM1000000
Modbus TCP & RTU Master to BACnet IP & MS/TP Server Gateway - 100 points