Huasu-Tech Vietnam, H3G-TA-02, Battery Monitoring System H3G-TA-02, đại lý Huasu-Tech Vietnam 

 

100% China
Origin

Huasu-Tech
Vietnam

Model: H3G-TA-02
Battery Monitoring System
Including: CM module, TA module, TC module và CS-A0module
Battery Volt: 2V ; Power: 600AH