Honeywell Vietnam, VBA16F150 + MVN7234, Đại lý chính hãng Honeywell Vietnam

 

100% USA Origin Honeywell Vietnam Model: VBA16F150 + MVN7234
BALL VALVE ACTUATOR