ABCD

Guang Teng Vietnam, LX3A-535, LX3A-535, đại lý Guang Teng Vietnam

 

100% China
Origin

Guang Teng Vietnam

Model: LX3A-535
Q = 130 m3/h ; Pressure: 0.6Mpa; Prm: 400r/m; Flange: DN150
Vacuum Pump ; Note: báo giá theo bản vẽ