Gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt Monitran - Đại lý Monitran Việt Nam

Được thành lập vào năm 1986, Monitran vẫn là một công ty tư nhân, có trụ sở gần High Wycombe 35 dặm về phía tây London.

Chúng tôi sản xuất tại Vương quốc Anh và cung cấp phần lớn vật liệu và linh kiện của chúng tôi từ các nhà cung cấp địa phương và quốc gia được quản lý chất lượng. Điều này cho phép chúng tôi đáp ứng nhanh chóng các đơn đặt hàng đối với các sản phẩm tiêu chuẩn và các giải pháp được xây dựng theo yêu cầu.

Chúng tôi tin rằng dịch vụ khách hàng là điều tối quan trọng. Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng ở mức độ cao cả trước và sau bán hàng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng ở mức cao nhất. Vì lý do này, các kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ trong việc lựa chọn cảm biến và giải pháp phù hợp nhất với ứng dụng của bạn.

Monitran chủ yếu là nhà cung cấp các cảm biến hiệu quả về chi phí nhưng chúng tôi đã tăng danh mục khách hàng quản lý dự án, cung cấp các giải pháp chìa khóa trao tay tinh vi, kết hợp cảm biến rung với phần cứng giám sát và hiển thị để tích hợp với các loại cảm biến khác và hệ thống kiểm soát của khách hàng.

Pitesco là đại lý chính thức của Monitran tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Gia tốc kế hãng Monitran chính hãng với giá tốt nhất thị trường.

Vui lòng liên hệ số Hotline: 0357.988.660 Mr Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

Danh mục sản phẩm Gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt Monitran

Monitran MTN/1010 Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1010 gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1010
Monitran MTN/1020 Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1020 gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1020
Monitran MTN/1100T, C Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1100T, C gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1100T, C
Monitran MTN/1105CE Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1100T, C gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1100T, C
Monitran MTN/1105SCE Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1105SCE gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1105SCE
Monitran MTN/1310 Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1310 gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1310
Monitran MTN/1330 Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1330 gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1330
Monitran MTN/2600 Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2600 gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/2600
Monitran MTN/1800 Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1800 gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1800
Monitran MTN/2200T-4P, C Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2200T-4P, C gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/2200T-4P, C
Monitran MTN/2200IT-4P, C Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2200IT-4P, C gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/2200IT-4P, C
Monitran MTN/1100STC Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1100STC gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1100STC
Monitran MTN/2200STC Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2200STC gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/2200STC
Monitran MTN/1100TW Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1100TW gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1100TW
Monitran MTN/2200TW Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2200TW gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/2200TW
Monitran MTN/2285IT-4P, C Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2285IT-4P, C gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/2285IT-4P, C
Monitran MTN/2287IT-4P Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2287IT-4P gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/2287IT-4P
Monitran MTN/2285TC Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2285TC gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/2285TC
Monitran MTN/2285STC Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/2285STC gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/2285STC
Monitran MTN/7000 Series Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/7000 Series gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/7000 Series
Monitran MTN/P Series Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/P Series gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/P Series
Monitran MTN/1170 Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1170 gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1170
Monitran MTN/1120, C Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1120, C gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1120, C
Monitran MTN/1120SC Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1120SC gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1120SC
Monitran MTN/1130 Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1130 gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1130
Monitran MTN/1135C Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1135C gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1135C
Monitran MTN/1140 Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1140 gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1140
Monitran MTN/1830SC Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1830SC gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1830SC
Monitran MTN/1186, C Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1186W gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1186, C
Monitran MTN/1186W Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1186, C gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1186W
Monitran MTN/1188, C Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1188, C gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1188, C
Monitran MTN/1700I Accelerometers-Vibration-Sensors-Special-Purpose MTN/1700I gia tốc kế cảm biến độn rung cho mục đích đặc biệt MTN/1700I

 

Monitran MTN/1010, Monitran MTN/1020, Monitran MTN/1100T, C, Monitran MTN/1105CE, Monitran MTN/1105SCE, Monitran MTN/1310, Monitran MTN/1330, Monitran MTN/2600, Monitran MTN/1800, Monitran MTN/2200T-4P, C, Monitran MTN/2200IT-4P, C, Monitran MTN/1100STC, Monitran MTN/2200STC, Monitran MTN/1100TW, Monitran MTN/2200TW, Monitran MTN/2285IT-4P, C, Monitran MTN/2287IT-4P, Monitran MTN/2285TC, Monitran MTN/2285STC, Monitran MTN/7000 Series, Monitran MTN/P Series, Monitran MTN/1170, Monitran MTN/1120, C, Monitran MTN/1120SC, Monitran MTN/1130, Monitran MTN/1135C, Monitran MTN/1140, Monitran MTN/1830SC, Monitran MTN/1186, C, Monitran MTN/1186W, Monitran MTN/1188, C, Monitran MTN/1700I