Hổ trợ trực tuyến

Sales PTC Skype Me™!
sales@pitesco.com
+84-28.3517 6474

Hãng sản xuất

Danh mục sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 25
Lượt truy cập 10331028

FLOW CAPTORS, VENT CAPTORS, FOTO CAPTORS, PROXI CAPTORS, POWER SUPPLY UNITS, Weber-Captor, Weber-Captor VietNam, PTC VietNam

flow-captors-vent-captors-foto-captors-proxi-captors-power-supply-units-weber-captor-weber-captor-vietnam-ptc-vietnam.png

Liên hệ tư vấn

Mr Hà

ha@pitesco.com

0392.407.993

0392.407.993

FLOW CAPTORS, VENT CAPTORS, FOTO CAPTORS, PROXI CAPTORS, POWER SUPPLY UNITS, Weber-Captor, Weber-Captor VietNam, PTC VietNam

 

No Section Product Code    
1 FLOW CAPTORS FLOW AND TEMP SYSTEMS FLOW-CAPTOR 4220.XXF/.XXTM XX° C Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
2 FLOW-CAPTOR 4220.XXF/.XXT XX° C Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
3 FLOW CAPTOR 4120.30 I-CAPTOR Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
4 FLOW-CAPTOR 4205/4053.31 Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
5 FLOW-CAPTOR 422X.8XM S141 Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
6 FLOW-CAPTOR 4220 S102 + 4020.46 Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
7 INSERTION FLOW SWITCHES FLOW-CAPTOR 4120A REMOTE SYSTEM Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
8 FLOW-CAPTOR 4140.13 Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
9 FLOW-CAPTOR 4220.XXF/.XXTM XX° C Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
10 FLOW-CAPTOR 412X.8XM Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
11 FLOW-CAPTOR 412X.4XM Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
12 FLOW-CAPTOR 4220.XXF/.XXT XX° C Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
13 FLOW-CAPTOR 4120.1X TRI-CLAMP® Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
14 FLOW-CAPTOR 412X.1X Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
15 FLOW-CAPTOR 412X.1XM Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
16 FLOW-CAPTOR 4114.XX Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
17 FLOW-CAPTOR 4120 REMOTE SYSTEM Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
18 INSERTION FLOW METERS FLOW-CAPTOR 4115 S103 + 4015.3X S103 Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
19 FLOW CAPTOR 4120.30 I-CAPTOR Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
20 FLOW-CAPTOR 4114.30 / 4115.30 Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
21 FLOW-CAPTOR SMART METER 4115.30 SMX Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
22 FLOW-CAPTOR 4115 S101 + 4015.30 S101 Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
23 INLINE FLOW SWITCHES FLOW-CAPTOR 432X.8XM Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
24 FLOW-CAPTOR 432X.73M Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
25 FLOW-CAPTOR 432X.4XM Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
26 FLOW-CAPTOR 432X.1X M Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
27 FLOW-CAPTOR 432X.1X Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
28 FLOW-CAPTOR 4320 REMOTE Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
29 INLINE FLOW METERS MICRO FLOW-CAPTOR 4511.30/X Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
30 FLOW-CAPTOR 4311.30/XX Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
31 FLOW-CAPTOR 4311.30M/XX Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
32 VENT CAPTORS INLINE FLOW METERS VENT-CAPTOR 3302.30 Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
33 INLINE FLOW SWITCHES VENT-CAPTOR 3302.1X/XX Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
34 INSERTION FLOW METERS MINI VENT-CAPTOR Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
35 VENT-CAPTOR 3205.3X/XX Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
36 VENT-CAPTOR 3202.3X/XX Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
37 INLINE FLOW SWITCHES VENT-CAPTOR 3205.1X S310/45 Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
38 VENT-CAPTOR 3204.XX Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
39 VENT-CAPTOR 3202.0X Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
40 VENT-CAPTOR 3205.0X Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
41 VENT-CAPTOR 3201.XX Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
42 FOTO CAPTORS FOTO-CAPTOR REMOTE FOTO-CAPTOR REMOTE Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
43 FOTO-CAPTOR COMPACT FOTO-CAPTOR COMPACT Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
44 PROXI CAPTORS PROXI CAPTORS PROXI-CAPTOR 20XX.XX/21XX.XX Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
45 PROXI-CAPTOR 2250 - 28XX Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
46 PROXI-CAPTOR 2610.30/31 Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
47 POWER SUPPLY UNITS POWER SUPPLY UNITS 8010/8011, 8020/8021 Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
48 PROCESS INPUT METERS PROCESS INPUT METERS DA9602R Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
49 PAX DP Weber-Captor VietNam, PTC VietNam
50 PAX P Weber-Captor VietNam, PTC VietNam

Bài viết liên quan