Erinda/Delta Sensor Vietnam, Loại nguồn sáng hồng ngoại EMR - M - 400, Đại lý chính hãng Erinda/Delta Sensor Vietnam