Dinel Vietnam, CẢM BIẾN MỨC CÔNG SUẤT CLS-23Xi-30-D-R-G1/2-E800-K2, Đại lý chính hãng Dinel Vietnam

100% Czech Origin Dinel Vietnam Model: CLS-23Xi-30-D-R-G1/2-E800-K2
 CAPACITIVE LEVEL SENSORS TYPE CLS-23
100% Czech Origin Dinel Vietnam Model: CLS-23Xi-30-D-R-G1/2-E800-K2
 CAPACITIVE LEVEL SENSORS TYPE CLS-23