Contrel Vietnam, Rơ le điện tử CTT-4, CTT-8, Đại lý chính hãng Contrel Vietnam