Cổng Modbus TCP & RTU Master to BACnet IP & MS/TP Server Gateway HMS Việt Nam

modbus-bacnet-v6-gateway

INBACMBM1000000, INBACMBM2500000, INBACMBM6000000, INBACMBM1K20000, INBACMBM3K00000, Cổng Modbus TCP & RTU Master to BACnet IP & MS/TP Server Gateway HMS Việt Nam

Cổng Modbus HMS INBACMBM1000000 HMS Vietnam HMS Việt Nam
Modbus TCP & RTU Master to BACnet IP & MS/TP Server Gateway - 100 points HMS INBACMBM1000000 HMS Vietnam HMS Việt Nam
Cổng Modbus HMS INBACMBM2500000 HMS Vietnam HMS Việt Nam
Modbus TCP & RTU Master to BACnet IP & MS/TP Server Gateway - 250 points HMS INBACMBM2500000 HMS Vietnam HMS Việt Nam
Cổng Modbusi HMS INBACMBM6000000 HMS Vietnam HMS Việt Nam
Modbus TCP & RTU Master to BACnet IP & MS/TP Server Gateway - 600 points HMS INBACMBM6000000 HMS Vietnam HMS Việt Nam
Cổng Modbus HMS INBACMBM1K20000 HMS Vietnam HMS Việt Nam
Modbus TCP & RTU Master to BACnet IP & MS/TP Server Gateway - 1200 points HMS INBACMBM1K20000 HMS Vietnam HMS Việt Nam
Cổng Modbus HMS INBACMBM3K00000 HMS Vietnam HMS Việt Nam
Modbus TCP & RTU Master to BACnet IP & MS/TP Server Gateway - 3000 points HMS INBACMBM3K00000 HMS Vietnam HMS Việt Nam

Liên hệ Mr Tuấn - 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá.