CO-2  100A x 10K, 3A25509, Đại lý chính hãng SGK/ Showagiken Vietnam

GK/ Showagiken Vietnam "Type: CO-3  125A x 20K

Pearl swivel joint (D/#.3A25510)" 
SGK/ Showagiken Vietnam "Type: CO-2  100A x 10K
Pearl swivel joint (D/#.3A25509)"