Canneed Automatic Seam Monitor Seam Sight-C, Đại lý Canneed Việt Nam

Pitesco chuyên cung cấp sản phẩm Canneed chính hãng giá tốt.

Seam Sight-C

100% China Origin Canneed Việt Nam Canneed Vietnam Code: Seam Sight-C
 Full Automatic Seam Monitor
 * Auto measuring and data collection,
 interference-free of external light source.
 * Configuration:
 1) Seam Sight C Full Automatic Seam
 Monitor (with C type platform)
 2) Seam Sight 4.0 professional seam
 measuring software software
 3) VSM-CAL2 Calibration piece

Liên hệ Mr Tuấn 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá sản phẩm Canneed Automatic Seam Monitor Seam Sight-C.

 

Seam Sight-C, Canneed Automatic Seam Monitor Seam, Canneed Vietnam, Canneed Việt Nam, Đại lý Canneed Việt Nam