ABCD

Camera ảnh nhiệt FeverSENS là loại máy ảnh nhiệt dùng để xác
định nhiệt độ cơ thể con người. Nó cho thấy tình trạng nhiệt độ
hiện tại của cơ thể có sốt hay không và đưa ra cảnh báo ngay lập
tức.
Phần mềm tích hợp INFRAVIEW là phần mềm được thể kế riêng
cho dòng camera này, cung cấp khả năng quan sát nhiệt và thể
hiện hình ảnh trực quan trong thời gian thực, không có độ trễ,
Ứng dụng tại sân bay, bến cảng, nhà ga, nhà xưởng, nhà máy,...
nơi đông người.
Giám sát dễ dàng
Camera nhiệt theo dõi,
phát hiện sốt kết camera
ảnh quan sát thực tế để
dễ dàng truy vấn.
Tính năng báo động
Khi phát hiện người có
dấu hiệu sốt, hệ thống tự
gửi cảnh báo qua loa phát thanh,
email hoặc SMS.