Cảm biến từ tính Balluff BTL5-T110-M2500-A-S103

BTL5-T110-M2500-A-S103, BTL22WC, BTL5-T110-M0350-A-S103, BTL108P, BTL5-T110-M2650-A-S103, BTL1PAJ, BTL5-T110-M0600-A-S103, BTL00Y5, BTL5-T110-M0400-A-S103, BTL1PAH, Cảm biến từ tính Balluff, Magnetostrictive Sensors Balluff Vietnam

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL22WC

BTL5-T110-M2500-A-S103

Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL108P

BTL5-T110-M0350-A-S103

Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAJ

BTL5-T110-M2650-A-S103

Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL00Y5

BTL5-T110-M0600-A-S103

Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAH

BTL5-T110-M0400-A-S103

Magnetostrictive Sensors

 

Liên hệ Mr Tuấn - 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá