Cảm biến Telco Sensor Việt Nam - Đại lý Telco Sensor Vietnam

Pitesco là đại lý chính thức của Telco Sensor tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Cảm biến Telco Sensor chính hãng với giá tốt nhất thị trường.

Vui lòng liên hệ số Hotline: 0357.988.660 Mr Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

Telco Sensor Việt Nam

P/N: LT NG 18 15

LT NG 18 15

Light Transmitter

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

Telco Sensor Việt Nam

P/N: LR NG 18 15

LR NG 18 15

Light Receiver

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

Telco Sensor Việt Nam

P/N: SMT 6001 SG T3

SMT 6001 SG T3

Photoelectric Sensors

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

Telco Sensor Việt Nam

P/N: SMT 6001 TS J

SMT 6001 TS J

Compatible Transmitter

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

Telco Sensor Việt Nam

P/N: SMR 6306 TS J

SMR 6306 TS J

Compatible Transmitter

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

Telco Sensor Việt Nam

P/N: PA 12 B 003

PA 12 B 003

Model: LT 110L TS38 15 Photoelectric Amplifier

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

Telco Sensor Việt Nam

P/N: 0440154500

0440154500

Model: LT 110L TS38 15 ; Compatible Transmitter

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

Telco Sensor Việt Nam

P/N: 0440154500

LT 110L TS38 15

Model: LT 110L TS38 15 ; Compatible Transmitter

 

Telco Sensor Vietnam, Telco Sensor Việt Nam, LT NG 18 15, LR NG 18 15, SMT 6001 SG T3, SMT 6001 TS J, SMR 6306 TS J, PA 12 B 003, 0440154500, 0440154500, LT 110L TS38 15