Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC530R14300/30900-SPG - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC530R14300/30900-SPG, MLC500T14300/30900, MLC530R14300/90900-SPG, MLC500T14300/90900, MLC500T14300/302250, MLC530R14300/302250-SPG, MLC310R20-150, MLC310R20-225

Combination product

MLC530R14300/30900-SPG

Part no.: 68096010
Safety light curtain receiver
MLC 500    
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14300/30900

Part no.: 68096012
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m  
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14300/90900-SPG

Part no.: 68096011
Safety light curtain receiver
MLC 500    
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14300/90900

Part no.: 68096013
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m  
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC530R14300/302250-SPG

Part no.: 68096015
Safety light curtain receiver
MLC 500    
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14300/302250

Part no.: 68096014
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m  
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R20-150

Part no.: 68091201
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-150

Part no.: 68090201
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R20-225

Part no.: 68091202
Safety light curtain receiver
MLC 300   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T20-225

Part no.: 68090202
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC530R14300/30900-SPG, 68096010, MLC500T14300/30900, 68096012, MLC530R14300/90900-SPG, 68096011, MLC500T14300/90900, 68096013, MLC530R14300/302250-SPG, 68096015, MLC500T14300/302250, 68096014, MLC310R20-150, 68091201, MLC300T20-150, 68090201, MLC310R20-225, 68091202, MLC300T20-225, 68090202