Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC510R20-2700 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC510R20-2700, 68001227, MLC500T20-2700, 68000227, MLC510R20-2850, 68001228, MLC500T20-2850, 68000228

Combination product

MLC510R20-2700

Part no.: 68001227
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-2700

Part no.: 68000227
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R20-2850

Part no.: 68001228
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-2850

Part no.: 68000228
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá