Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL505-T100-2700-M8 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL505-T100-2700-M8, 50131419, CSL505-R100-2700-M8, 50131363, CSL505-T100-2300-M8, 50131418, CSL505-R100-2300-M8, 50131362, CSL505-T100-1900-M8, 50131417, CSL505-R100-1900-M8, 50131361

Combination product

CSL505-T100-2700-M8

Part no.: 50131419
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 2,700 mm 100 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R100-2700-M8

Part no.: 50131363
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 2,700 mm 100 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T100-2300-M8

Part no.: 50131418
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 2,300 mm 100 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R100-2300-M8

Part no.: 50131362
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 2,300 mm 100 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL505-T100-1900-M8

Part no.: 50131417
Light curtain transmitter
0.3 ... 5 m 1,900 mm 100 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL505-R100-1900-M8

Part no.: 50131361
Light curtain receiver
0.3 ... 5 m 1,900 mm 100 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

 

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá