Cảm biến dùng cho Cos-D Schischek InPro-CTF-150, Đại lý Schischek Việt Nam

InPro-CTF-150, Schischek InPro-CTF-150, Cảm biến dùng cho Cos-D Schischek InPro-CTF-150, Sensor for Cos-D Schischek InPro-CTF-150, Đại lý Schischek Việt Nam

100% EU Origin Schischek (Rotork)
 Vietnam
Code: InMax-30-F
 Description: quarter turn actuator, 30Nm, spring return
100% EU Origin Schischek (Rotork)
 Vietnam
Code: ExMax-30-F
 Description: Ex quarter turn actuator, 30Nm, spring return,
 ATEX zone 1, 21, 2, 22
100% EU Origin Schischek (Rotork)
 Vietnam
Code: InCos-D-VA
 Description: Transmitter for InPro-C.. sensors in SS
100% EU Origin Schischek (Rotork)
 Vietnam
Code: InPro-CTF-150
 Description: Sensor for Cos-D, -40..+125C 0-100%rH ; 150mm
100% EU Origin Schischek (Rotork)
 Vietnam
Code: ExCos-D-VA
 Description: Ex Transmitter for ExPro-C.. sensors in SS,
 ATEX zone 1, 21, 2, 22
100% EU Origin Schischek (Rotork)
 Vietnam
Code: ExPro-CTF-150 Sensor
 Description: Ex Sens. for Cos-D, -40..+125C 0-100%rH ; 150mm
100% EU Origin Schischek (Rotork)
 Vietnam
Code: InCos-P-100-VA
 Description: Diff. pressure sensor +/-100Pa in SS
100% EU Origin Schischek (Rotork)
 Vietnam
Code: InBin-P-500 Sensor
 Description: Diff. pressure switch 0-500Pa
100% EU Origin Schischek (Rotork)
 Vietnam
Code: ExBin-P-500 Sensor
 Description: Binary Pressure Switch /
 Ex Diff. pressure switch 0-500Pa, ATEX zone 1, 21, 2, 22
100% EU Origin Schischek (Rotork)
 Vietnam
Code: InBox-Y/S-CT
 Description: Terminal box for InMax-..-Y or -S

Liên hệ Mr Tuấn - 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá Cảm biến dùng cho Cos-D Schischek InPro-CTF-150