BWU1488, ASi-3 Master/Scanner A-B ControlLogix, Đại lý Bihl+wiedemann Việt Nam

 

Liên hệ để được tư vấn và báo giá

Bihl+wiedemann Vietnam

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1488
ASi-3 Master/Scanner A-B ControlLogix, 2 masters
ASi-3 Master/Scanner for Allen-Bradley ControlLogix, 2 ASi masters, diagnostic and configuration via RS232 diagnostic interface

 

Bihl+wiedemann Vietnam, Bihl+wiedemann Việt Nam, Đại lý Bihl+wiedemann Việt Nam, BWU1488, ASi-3 Master/Scanner A-B ControlLogix