Bộ Overhau Kit cho bơm Kowel KDPH1500

Pitesco chuyên cung cấp thiết bị Bộ Overhau Kit cho bơm Kowel KDPH1500 với giá tốt nhất thị trường

100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: DLS-10412412
Triple lip seal
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: DLS-1011012
Double lip seal
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: B-3216
Ball bearing
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: B-NJ2216
Roller bearing
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: B-6314Z
Ball bearing
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: OS-TC659013
Oil seal
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: CR99254
Speedi sleeve
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: O-G 30G
O-ring (Water line)
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: O-G 150V
O-ring (S/Adapter)
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: O-V 160V
O-ring (Suction)
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: O-P 140V
O-ring (Rep)
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: O-AS466V
O-ring (Casing)
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: O-AS464V
O-ring (Fep)
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: MF-125A
Mesh filter
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: MGK-122
Metal gasket
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: 11S-35600(PL-7011028)
Power lock
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)
100% Korea Origin Kowel Việt Nam Kowel Vietnam Model: 11S-35600(PL-7011028)
Power lock
(Screw Type Dry Vacuum Pump Repair Parts ㅡ Model: KDPH1500)

 Liên hệ Mr Tuấn 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

Bộ Overhau Kit cho bơm Kowel KDPH1500, Pump Repair Parts Kowel, KDPH1500, DLS-10412412, DLS-1011012 , B-3216, B-NJ2216, B-6314Z, OS-TC659013, CR99254, O-G 30G, O-G 150V, O-V 160V, O-P 140V, O-AS466V, O-AS464V, MF-125A, MGK-122, 11S-35600, 11S-35600, Kowel Việt Nam, Kowel Vietnam, Đại lý Kowel Việt Nam