Bộ lưu điện trực tuyến A11J502A002TU, Đại lý chính hãng SANYO DENKI

100% Japan Origin

SANYO DENKI Vietnam

Model: A11J502A002TU
A11J Online UPS Single Rack 5000VA
Single unit, terminal block type, UL/CE, 5kVA, 200V