Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog Vietnam, Thiết bị Analoxsensortechnolog Chính Hãng Giá tốt, Analoxsensortechnolog Viet nam

Với nhiều năm nghiên cứu, thu thập những chuyên môn về cơ khí, điện tử và kỹ thuật phần mềm Analox Sensor Technology  đã được công nhận là công ty hàng đầu thế giới về thiết kế, sản xuất cảm biến và máy phân tích khí.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp phát hiện khí ga theo yêu cầu và chuyên biệt cho một vài ứng dụng trong ngành công nghiệp đồ uống, y tế, lặn biển thương mại , phòng thí nghiệm, môi trường y tế và nông nghiệp.

Với việc tập trung vào các loại khí có chứa không khí như Carbon dioxide, oxy và nito, cũng như các loại khí khác như carbon monoxide, nito dioxide và helium, Chúng tôi cung cấp đa dạng thiết bị giám sát khí cố định và di động cũng như sản xuất theo yêu cầu - OEM các cảm biến và các giải pháp đặt trước.

Cùng với một mạng lưới các nhà phân phối mạnh mẽ trên toàn thế giới,Chúng tôi tự hào về khả năng hợp tác chặt chẽ với khách hàng để thiết kế và sản xuất các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của họ nhất có thể.

Sản phẩm nổi bật:

 • Dòng sản phẩm Ax60 máy dò carbon dioxide được công nhận và lắp đặt trong chuỗi nhà hàng McDonald trên khắp thế giới
 • Ax60 và O2NE+  máy theo dõi suy giảm oxy  được lọt vào danh sách giải thưởng xuất sắc S-Lab trong thiết kế, quản lí và vận hành phòng thí nghiệm.

 

 1. Central Units: AX60CDSNYA,  AX60CUQYXA, AX60CUSYXA
 2. Sensor Units: AX60SAQYA, AX60SASYA, AX60SCQYA…
 3. Alarm Units: AX60RQYAA, AX60RQYBA, AX60RSYCA…
 4. AX60+ and AX60 Spares and Accessories: AX60OMQANA, 1558-5200, AX60CO2O2CHECKKIT…

Danh mục sản phẩm của Analox Sensor :

 • Phát hiện khí Co2 - Carbon Dioxide (CO2) Detection
 • Giám sát thiếu hụt khí Oxy - Oxygen (O₂) Deficiency Monitors
 • Giám sát khí CO -  Carbon Monoxide (CO) Monitoring
 • Giám sát áp suất và độ sâu - Depth And Pressure Monitoring
 • Giám sát độ ẩm - Humidity (RH) Monitoring
 • Giám sát nhiệt độ - Temperature (°C/°F) Monitoring
 • Hợp chất hữu cơ bay hơi - Volatile Organic Compounds (VOC)
 • Giám sát độ điểm sương / nước  - Water/Dew Point (H2O) Monitoring
CARBON DIOXIDE (CO2) GAS DETECTION AX60+ - WALL MOUNTABLE MULTI GAS MONITOR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
CARBON DIOXIDE (CO2) GAS DETECTION AX60+K - CARBON DIOXIDE MONITOR FOR FOOD KIOSKS Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
CARBON DIOXIDE (CO2) GAS DETECTION ASPIDA - DUAL CO2 AND O2 PORTABLE MONITOR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
CARBON DIOXIDE (CO2) GAS DETECTION ASPIDA - CARBON DIOXIDE MONITOR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
NITROGEN (N2) MONITORING AX60+ - MULTI GAS MONITOR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
NITROGEN (N2) MONITORING ASPIDA O2 - NITROGEN MONITOR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
NITROGEN (N2) MONITORING O2NE+ - OXYGEN DEPLETION MONITOR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
CARBON DIOXIDE (CO2) MONITORING IN CELLARS AX60+ - DISPENSE GAS MONITOR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
CARBON DIOXIDE MONITORING & USE IN RESTAURANTS & BARS AX60+ MULTI GAS DETECTOR FOR FAST FOOD RESTAURANTS Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
CARBON DIOXIDE MONITORING & USE IN RESTAURANTS & BARS AX60+K - CARBON DIOXIDE GAS DETECTOR FOR FOOD KIOSKS Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
CRYOTHERAPY - SPAS AND RECOVERY O2NE+ - O2 DEPLETION MONITOR FOR CRYOTHERAPY Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
HOSPITALITY SPARES AND ACCESSORIES ASPIDA - SPARE O2 SENSOR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
HOSPITALITY SPARES AND ACCESSORIES ASPIDA - DOWNLOAD KIT Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
HOSPITALITY SPARES AND ACCESSORIES ASPIDA - REPLACEMENT CHARGER Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
HOSPITALITY SPARES AND ACCESSORIES ASPIDA - DUAL CALIBRATION ADAPTOR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
HOSPITALITY SPARES AND ACCESSORIES ASPIDA - WALL MOUNT CLIP Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
HOSPITALITY SPARES AND ACCESSORIES AX60+ SPARES & ACCESSORIES Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
GAS DETECTORS FOR LABORATORIES   Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
BREATHING AIR GAS SENSORS ACG+ - COMPRESSED AIR MONITOR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
BREATHING AIR GAS SENSORS CO CLEAR - CARBON MONOXIDE MONITOR FOR BREATHING AIR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
BREATHING AIR GAS SENSORS MEC - MONITORING TOXIC GASES IN BREATHING AIR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
COMMERCIAL DIVING   Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING SDA ROC MONITOR - SATURATION CONTROL GAS MONITORING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING SDA HELIUM - SATURATION CONTROL GAS MONITORING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING SDA TEMPERATURE & HUMIDITY - SATURATION CONTROL GAS MONITORING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING SDA DEPTH - SATURATION CONTROL GAS MONITORING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING SDA CARBON DIOXIDE - SATURATION CONTROL GAS MONITORING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING SDA CARBON MONOXIDE - SATURATION CONTROL GAS MONITORING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING SDA OXYGEN - SATURATION CONTROL GAS MONITORING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING SDA DUAL OXYGEN - SATURATION CONTROL GAS MONITORING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING O2NE+ - HELIOX LEAK MONITOR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING SAFE-OX+ - O2 ENRICHMENT AND DEPLETION MONITOR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING CO CLEAR - CARBON MONOXIDE MONITOR FOR SATURATION DIVING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING O2 PORTABLE - GAS CYLINDER CHECKER FOR SATURATION DIVING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING HYP - PARTIAL PRESSURE OXYGEN MONITOR Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
SATURATION DIVING HYPER-GAS MKII - HYDROCARBON MONITOR FOR COMMERCIAL DIVING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
AIR DIVING ACG+ - COMPRESSED AIR MONITOR FOR AIR DIVING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
AIR DIVING ADM ASPIDA - PANEL MOUNT OXYGEN ANALYSER Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
AIR DIVING O2 PORTABLE - GAS CYLINDER CHECKER FOR AIR DIVING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
AIR DIVING CO CLEAR - CARBON MONOXIDE MONITOR FOR AIR DIVING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
AIR DIVING SAFE-OX+ - O2 ENRICHMENT & DEPLETION MONITOR FOR AIR DIVING Analoxsensortechnolog Vietnam , Đại lý Analoxsensortechnolog  Vietnam, PTC Việt Nam
AIR DIVING 101D2 - OXYGEN MONITOR FOR AIR DIVING Analoxsensortechnolog , Ans Vietnam
  1K0SWITCHKIT 1000 Series replacement switch kit. Kit includes switch replacement tool, mute button switch and cap, on/off toggle switch, hi/lo toggle switch and hi/lo res toggle switch.
  2533-1499 1000 Series mains power filter (clamp connector).
  2557-1268 1000 Series battery pack.
  2833-2150 Multi turn dial.
  8000-0011GA Flow adaptor.
  9300-1016 1000 Series trim tool.
  SA2A0LEAD 1000 Series UK power lead.
  SA2A0LEADUSA 1000 Series US power lead.
1000 Specific Spares and Accessories    
  8000-1019 1000 spare front panel for combined paramagnetic.
  9100-2001 1000 Series B1 fast response oxygen cell.
  9100-2002 1000 Series C3 long life oxygen cell. NSN 6625-993215237.
  9100-9212-2 1000 Series oxygen 9212-2 cell (%).
  9100-9212-3 1000 Series oxygen 9212-3 cell (%).
  9100-9212-9HG 1000 Series oxygen 9212-9HG cell (ppO2).
  SA1P01X1111S 1000 Series 1111 paramagnetic sensor.
  SA1S01NA32N001 1000 series 9205B housing with flying leads (instrument must be configured to accept these housings). (B1 Sensor not included).
  SA1S01NA33N001 1000 Series 9205C housing with flying leads (instrument must be configured to accept these housings). (C3 Sensor not included).
3000 Specific Spares and Accessories    
  9100-1004P Carbon monoxide sensor - 0-100ppm and 0-30ppm.
5001 Specific Spares and Accessories    
  5981-0502 5001 flowmeter.
  5K1-420 5001 spare front panel (not USN version or G30).
4000/7000 Specific Spares and Accessories    
  SA1P16RH 1000 Series RH capsules 0% & 75%.
8000/9000 Specific Spares and Accessories    
  9100-4535P 8000 helium cell.
    ****Note - this cannot be replaced by the user. The unit must be returned to Analox****
  9100-9212-94P 8000-9000 O2 sensor.
     
AX60 + Packages    
  AP1 Analox Ax60+ Package 1
    1 x Central Display Unit,
    1 x Ax60+ CO2 Sensor Unit,
    1 x Ax60+ Alarm Unit (blue strobe),
    Quick connect with universal power supply
Central Units    
  AX60CDSNYA Ax60+ Central Display Unit, Hard Wired,Flying leads, no cable, includes beacon (2553-0015)
  AX60CUQYXA Ax60+ Central Display Unit, Quick Connect, Uni PSU, inc cable.
  AX60CUSYXA Ax60+ Central Display Unit, Hard Wired Connection, Uni PSU included, cable gland entry supplied (Installer to fit if required).
Sensor Units    
  AX60SAQYA Ax60+ CO2 Sensor Unit, Quick Connect, inc cable.
  AX60SASYA Ax60+ CO2 Sensor Unit, Hard wired, inc cable.
  AX60SCQYA Ax60+ O2 Sensor Unit, Quick Connect, inc cable.
  AX60SCSYA Ax60+ O2  Sensor Unit, Hard wired, inc cable.
Alarm Units    
  AX60RQYAA Ax60+ Alarm, Quick Connect, Red Strobe, inc cable.
  AX60RQYBA Ax60+ Alarm, Quick Connect, Blue Strobe, inc cable.
  AX60RQYCA Ax60+ Alarm, Quick Connect, White Strobe, inc cable.
  AX60RQYDA Ax60+ Alarm, Quick Connect, Amber Strobe, inc cable.
  AX60RSYAA Ax60+ Alarm, Hard wired, Red Strobe, inc cable.
  AX60RSYBA Ax60+ Alarm, Hard wired, Blue Strobe, inc cable.
  AX60RSYCA Ax60+ Alarm, Hard wired, White Strobe, inc cable.
  AX60RSYDA Ax60+ Alarm, Hard wired, Amber Strobe, inc cable.
AX60+ and AX60 Spares and Accessories    
  AX60OMQANA Ax60+ Data Output Module, Quick Connect
  AX60OMSANA Ax60+ Data Output Module, Hard Wired
  1558-5200 15m Quick Connect Cable.
  2553-0015 Blue xenon beacon, 12/24V DC, low power.
  2822-0050 Hard wired power supply with flying leads
  8000-9008 Splashguard 
  9300-5500 Ax60+ RJ45 Inline Coupler.
  9300-5600 Ax60+ Modular T-adaptor (f).
  8000-0910A PUSH IN ADAPTOR - 2 TUBE
  AX60CO2CALKIT CO2 Calibration Kit for Ax60+ (For 3% CO2 range instruments): 110L 100% N2, 110L-3%CO2/N2, Regulator, Neoprene Tubing, Push in adaptor.
  AX60CO2CHECKKIT CO2 Alarm Check Kit for Ax60+ (For Alarms of 1.5% and 3.0%): 110L 1.60% CO2, balance N2, 110L 3.2% CO2, balance N2, Regulator, Neoprene tubing, Push in adaptor.
  AX60CO2O2CALKIT CO2 & O2 Calibration kit for AX60+ (For 3% CO2 range instruments): 110L 100% N2, 110L-3%CO2/N2, 110 Pure Air 110 Litre Pure Air​, Regulator, Neoprene Tubing, Push in adaptor.     
  AX60CO2O2CHECKKIT CO2 & O2 Alarm check kit for AX60+ (For CO2 Alarms of 1.5% and 3.0%): 110L 1.60% CO2, balance N2, 110L 3.2% CO2, balance N2, 110L 100% N2, 110L 23.5%O2 BAL N2+/- 2% TOLERANCE, Regulator, Neoprene tubing, Push in adaptor.
  AX60O2CALKIT O2 Calibration Kit for Ax60+ (For 25% O2 range instruments): 110L 100% N2, 110L Pure Air, Regulator, Neoprene tuning, Push in adaptor.
  AX60O2CHECKKIT O2 Alarm Check Kit for Ax60+ (For Low going Alarms of 18% and 19.5% and high going alarm of 23%): 110L 100% N2, 110L 23.5% O2 balance N2, Regulator, Neoprene tubing, Push in adaptor.
  ​P0159-4120-EN/DE/ES/SE/ZH Ax60+ CO2 Signage Pack
    Contains 1 x ”What to do” sign for use with the Central Unit, 1 x CO2 Sensor warning label and 1 x CO2 Alarm label.  All labels are professionally printed.Full colour versions of the signs are available to download free of charge at www.analoxsensortechnology.com and searching for Ax60+ (Individual signs are not sold separately). NOTE - When placing an order please put appropriate language onto the end of the part number.
  P0159-4150-EN/DE/ES/SE/ZH   Ax60+ O2 Signage Pack
    Contains 1 x ”What to do” sign for use with the Central Unit and 1 x O2 Alarm label.  All labels are professionally printed.Full colour versions of the signs are available to download free of charge at www.analoxsensortechnology.com and searching for Ax60+ (Individual signs are not sold separately). NOTE - When placing an order please put appropriate language onto the end of the part number.
  P0159-4305K Ax60+ Protector Kit: Includes protector bar, splashguard & fixing kit.