Allen Bradley Vietnam, Cảm biến quang điện 42GRR-9000-QD, 42GRL-9040-QD, Đại lý chính hãng Allen Bradley Vietnam

 

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

42GRR-9000-QD
Photoelectric sensor ; Note: recheck code khi order

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

42GRL-9040-QD
Photoelectric sensor