Aignep Vietnam, Thí điểm điện từ đơn 01VS03NC05, Đại lý chính hãng Aignep Vietnam

 

Product Number Function Port Size Port Type Position Valve Return    
01VS03NC02 3 way - 2 position 1/8" BSPP Normally Closed Spring    
01VS03NC03 3 way - 2 position 1/4" BSPP Normally Closed Spring    
01VS03NC05 3 way - 2 position 1/2" BSPP Normally Closed Spring    
01VS03NO02 3 way - 2 position 1/8" BSPP Normally Open Spring    
01VS03NO03 3 way - 2 position 1/4" BSPP Normally Open Spring    
01VS03NO05 3 way - 2 position 1/2" BSPP Normally Open Spring