Aichi Tokei Denki Vietnam, TRX80B-C/5P, Đồng hồ đo lưu lượng khí siêu âm TRX80B-C/5P, đại lý Aichi Tokei Denki Vietnam

 

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Without cable
Ultrasonic Flow Meter for Air
TRX80B-C/5P (new version of old model TRX80-C/4P)
Built-in battery type