Đồng hồ cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén TRZ100D-C/4P, TRZ150D-C/4P, TRZ200D-C/4P, Đại lý chính hãng Aichi Tokei Denki Việt Nam

 

TRZ100D-C/4P Ultrasonic Flow Meters For Compressed Air
(Diameters 100A, 150A and 200A)
 Đồng hồ cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén (đường kính 100A, 150A, 200A) Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRZ150D-C/4P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam
TRZ200D-C/4P Aichi Tokei Denki Việt Nam, đại lý Aichi Tokei Việt Nam