990-08-XX-01-05 mod. 283278-01, 991-01-XX-01-05 mod. 288865-01, Đại lý chính hãng Bently Nevada Vietnam

Bently Nevada Vietnam

Code: 990-08-XX-01-05 mod. 283278-01
990 Vibration Transmitter

Bently Nevada Vietnam

Code: 991-01-XX-01-05 mod. 288865-01
Thrust Transmitter

Bently Nevada Vietnam

Code: 330106-05-30-10-02-00
3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes

Bently Nevada Vietnam

Code: 330103-00-16-10-01-00
Proximity Probes

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-040-02-00
Extension Cable