330500-02-00, 330500-02-00 Bently Nevada, Thiết bị đo độ rung 330500-02-00, Đại lý chính hãng Bently Nevada Vietnam

Model: 330500-02-00

Bao gồm dây cáp tín hiệu

Bently Nevada

Model: 3500/42-09-00

Bao gồm đế cắm

Bently Nevada

Model: 140471-01

Bently Nevada